REKLAMA

Kronika Bielska-Białej

WYZWOLENIE
Podbeskidzie wyzwalały dwie radzieckie armie: 1 Armia Gwardii pod dowództwem gen. A Greczki i 38 Armia pod dowództwem gen. K. Moskalenko. W dniach 28-29 stycznia zostały ...
WYZWOLENIE

PIERWSZE DNI WŁADZY LUDOWEJ
Gdy Bielsko-Biała znajdowała się jeszcze w rękach niemieckich w Katowicach i Krakowie tworzyła się nowa władza, która podążając za wojskiem sowieckim przejmowała władzę w wyzwolonych miejscowościach... ...
PIERWSZE DNI WŁADZY LUDOWEJ

PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE
Euforia po wyzwoleniu miasta szybko ustąpiła strachowi, gdyż z nadejściem Armii Radzieckiej  nastał nowy terror tym straszniejszy, że z ręki Polaków ginęli Polacy...
PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

KULTURA I SZTUKA PO WOJNIE
Zaraz po wyzwoleniu Polacy przystąpili do aktywnego organizowania życia kulturalnego dwumiasta. 2 maja 1945 roku przy ul. 3 Maja 7 rozpoczął działalność Dom Kultury w Bielsku... ...
KULTURA I SZTUKA PO WOJNIE

POŁĄCZENIE BIELSKA I BIAŁEJ
Po wyzwoleniu przywrócono stan administracyjny Polski z 1939 roku co doprowadziło do rozdzielenia połączonych w czasie okupacji Bielska i Białej. Ponowne połączenie Bielska i Białej w ...
POŁĄCZENIE BIELSKA I BIAŁEJ

DYKTATURA PZPR
Od początku 1948 roku toczyła się dyskusja nad rola partii oraz zjednoczeniem PPS i PPR. W „Nowych Drogach” (listopad-grudzień) Bolesław Bierut opublikował tekst pt. „Zjednoczenie, nowy ...
DYKTATURA PZPR

ZOR
Lata 50-te to czas wielkich budów i remontów w mieście. W mieście powstał Oddział Zjednoczenia Budownictwa Miast  Osiedli w Bielsku-Białej Rozbudowywały się zakłady przemysłowe...
ZOR

KRONIKA BESKIDZKA
Czas odwilży zaowocował skorygowaniem polityki prasowo-wydawniczej państwa z sterowanej centralnie i wydawanej głownie w stolicy i dużych ośrodkach wojewódzkich na prasę wydawaną lokalnie. W kraju powstały ...
KRONIKA BESKIDZKA

SPORT I KULTURA
Społeczeństwo żyło także sportem, a w szczególności boksem. W 1952 (5.09) sekcja bokserska BBTS awansowała do II ligi, a w rok później do pierwszej ligi. ...
SPORT I KULTURA

PRZEMYSŁ I HANDEL
Początek 1950 roku przyniósł przekształcenie Państwowych Zakładów Przemysłu Wełnianego nr 14 w Bielsku w 13 samodzielnych przedsiębiorstw podporządkowanych Centralnemu Zarządowi Przemysłu Wełnianego w Łodzi  ( zakł. ...
PRZEMYSŁ I HANDEL

UNOWOCZEŚNIENIE
W początku lat 50-tych roku powstały pierwsze automaty telefoniczne w Bielsku-Białej” Pierwszy-hol dworca PKP, drugi i trzeci- Urząd Pocztowy, czwarty- dworzec towarowy PKP...
UNOWOCZEŚNIENIE

LATA 60- 70-te
Pod koniec tych lat w marcu 1968 r. młodzież zamanifestowała swe poparcie dla niezadowolenia studenckiego, a bielscy Żydzi ponownie musieli opuścić miasto....
LATA 60- 70-te

KALENDARZ BESKIDZKI
Jesienią 1957 roku wykorzystując falę popaździernikowego ożywienia powstał w Bielsku-Białej z inicjatywy lokalnych środowisk kulturalnych komitet organizacyjny w osobach Antoniego Hałatka, prezesa Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, ...
KALENDARZ BESKIDZKI

NIELALEŻNA PRASA
Na początku marca 1982 roku wyszły dwa pierwsze numery podziemnej „Solidarności Podbeskidzia”. Pierwszym redaktorem był ślusarz z FSM-u Jerzy Bińkowski, później Krzysztof Paszek – kierowca mechanik, ...
NIELALEŻNA PRASA

ZMIANA NAZW ULIC
Zgodnie z uchwałą z kwietnia 1988 roku zmieniono od stycznia 1989 roku  nazwy ulic: Woroszyłowa na gen. W. Sikorskiego,  T. Łysenki na Magnolii, ul. Niecałą na ...
ZMIANA NAZW ULIC

PIERWSZE POMNIKI I TABLICE PO PRZEŁOMIE
Wraz ze zmianą nazw ulic przystąpiono do wyburzania starych i odsłaniania nowych pomników. W lutym 1990 roku jako jeden z pierwszych usunięto popiersie Pawła Findera, potem ...
PIERWSZE POMNIKI I TABLICE PO PRZEŁOMIE

PRZEŁOM 1989 W BIELSKU-BIAŁEJ
ŚWIĘTO 11 LISTOPADA. Przełom 1989 roku przywrócił obchody 11 Listopada jako Dnia Niepodległości. W Bielsku-Białej 10 listopada KPN zorganizował na pl. Wolności wiec z okazji 71 ...
PRZEŁOM 1989 W BIELSKU-BIAŁEJ

EKOLODZY
Aktywną działalność na terenie miasta i regionu rozpoczęli ekolodzy. W prasie pojawiły się ekologiczne teksty. Bielscy ekolodzy włączyli się do akcji protestacyjnej przeciwko koksowni w Stonawie, ...
EKOLODZY

NOWA RADA MIEJSKA
W lutym 1990 roku nastąpiło rozwiązanie PZPR. Na jej gruzach powstała SdRP, która przejęła majątek partii, długi i cześć jej członków. Przewodniczącym nowej lewicowej partii w ...
NOWA RADA MIEJSKAREKLAMA
ŁADOWANIE..