REKLAMA

KALENDARZ BESKIDZKI

Jesienią 1957 roku wykorzystując falę popaździernikowego ożywienia powstał w Bielsku-Białej z inicjatywy lokalnych środowisk kulturalnych komitet organizacyjny w osobach Antoniego Hałatka, prezesa Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, mgr Kamińskiego i redaktora Władysława Czai, którego celem było powołanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej....

Towarzystwo powstało w 1958 roku. Rozpoczęto zbieranie materiału do pierwszego numeru kalendarza oraz powołano Komitet Redakcyjny, przekształcony wkrótce w Kolegium Redakcyjne, którego przewodniczącym został Władysław Czaja. Pierwszy „Kalendarz Beskidzki” ukazał się dwa lata później w 1960 roku pod auspicjami Towarzystwa Miłośników Bielska-Białej. „Kalendarz Beskidzki” zapisał się złotymi zgłoskami w kulturze Bielska-Białej i Podbeskidzia.
Czterdzieści cztery roczniki „Kalendarza Beskidzkiego” tworzyło zarówno wielu znanych bielszczan, jak i mieszkańców całego regionu. W pierwszym Kolegium Redakcyjnym pod przewodnictwem Władysława Czai pracowali Erwin Brożek, Adam Hajduk, Antoni Hałatek, Stanisław Oczko, Zdzisław Maria Okuljar, Bernadetta Turno. Opracowanie graficzne wykonał znany grafik i malarz Ignacy Bieniek. Przez ponad czterdzieści lat w Kolegium Redakcyjnym zaznaczyło swoją obecność wielu znanych takich jak: Bolesław Lubosz, Leopold Dutkiewicz, Leszek Mech, Zdzisław Leger, Karol Stawowy, Stanisław Gola, Piotr Wysocki, Zdzisław Maria Okuljar, Stanisław Oczko, Zdzisław Niemiec, Ignacy Kania, Jan Picheta i inni.
Niestety XXI wiek przyniósł kres tego zadłużonego dla kultury regionu rocznika.

Artykuły z „Kalendarza Beskidzkiego” o Bielsku-Białej z lat 1981-2001:

Sławomir Horowski: Dworzec we krwi. Brutalna akcja bielskiej policji. [1903 r.]. 2000-2001 s. 52-54;
Bogusław Chorąży: Zagadki Grodziska. 1999 s. 23-26;
Ewa Dąbrowska: Gdy Bielsko i Biała były wełnianą potęgą. 2000-2001 s. 24-33;
Andrzej Otczyk: Szkolne jubileusze. [LO im. A. Asnyka, LO im. Kopernika, Sz. P. nr 9]. 2000-2001 s. 125-133;
Andrzej Otczyk: Protestanci i inni. 2000-2001 s. 157-164;
Jan Leszek Ryś: Zapomniane Leszczyny. 2000-2001 s. 211-214;
Mieczysław Słonina: Wieś Aleksandra. 1999 s. 37-38;
Bogusław Chorąży: Tajemnice Bielskiego Rynku. 1999 s. 38-41;
Wiesław Kuś: Odkrycia spod Katedry. 1999 s. 41-44;
Franciszek Karol Szpok: Bielska ubezpieczalnia. 1998 s. 105-106;
Sławomir Horowski: Kłopoty Białej. 1998 s. 121-123;
Sławomir Horowski: Jezuici nad Niwką. 1998 s. 126-127;
Sławomir Horowski: Kolonie robotnicze w Bielsku. 1997 s. 28-33;
Jerzy Polak: Kronika jezuicka w Białej. 1997 s. 77-83;
Sławomir Horowski: Na szańcach Mikuszowic. [Potop Szwedzki]. 1997 s. 120-121;
Sławomir Horowski: Projekt Maxa Fabianiego. 1997 s. 130-133;
Mieczysław Peterek: Pamięć zapomniana. [Pomniki]. 1997 s. 138-141;
Jan Szermański: Wiekowe sanktuarium. [Mikuszowice]. 1996 s. 51-55;
Franciszek Jężak: Dzieje Cygańskiego Lasu. 1996 s. 69-73;
Paweł Składowski: Dolina Luizy. 1996 s. 74-76;
Danuta Czauderna: O pierwszej w Polsce fabryce akumulatorów. 1996 s. 98-100;
Maria Bartnicka: 80 lat bielskich szkół ekonomicznych. 1996 s. 141-146;
Krzysztof Żywczak: Klasztory w Bielsku-Białej. 1995 s. 47-52;
Joanna Kuprynowicz: 130 lat tradycji. Państwowa Szkoła Przemysłowa. 1995 s. 60-66;
Jerzy Polak: Pochodzenie nazwy "Straconka" i herbu gminy. 1995 s. 78-82;
Franciszek Jężak: Starobielskie Trzy Lipki. 1995 s. 99-103;
D.C. : 100 lat temu w Straconce. 1995 s. 103-105;
A.K.: Tramwaj zwany tęsknotą. 1995 s. 112-114;
Robert Lindert: Kopa lat mistrza. [Zbigniew Pietrzykowski]. 1995 s. 125;
Jerzy Polak: Geneza herbów Bielska i Białej. 1994 s. 38-43;
Andrzej Męciński: Kiedy Bielsko płótnem stało. 1994 s. 43-45;
Franciszek Jężak: Tajemnica Grodziska w Starym Bielsku. 1994 s. 62-66;
Mieczysław Woźny: Studio Filmów Rysunkowych - 45 lat. 1994 s. 127-130;
Jerzy Polak: Karol Promitz, pan na Bielsku. 1993 s. 28-32;
Ryszard Kincel: Lewko Herszko contra konfederatom barskim. Poszło o 2594 złotych polskich. 1993 s. 50-53;
Adam Skarbiński; Historia lotniska w Aleksandrowicach. 1993 s. 90-92;
Franciszek Jężak: Tajemniczy kamienny stół. 1993 s. 106-109;
Beata Sablik: Z dziejów bielskich i bialskich Żydów. 1992 s. 34-39;
Janusz Spyra: Zwariowany książę Józef Maria Sułkowski. 1992 s. 40-42;
Franciszek Jężak: Kopalnia minerałów w Starym Bielsku. 1992 s. 45-46;
Adam Hajduk: Cuda pilnie poszukiwane. W Studio Filmów Rysunkowych. 1992 s. 46-48;
Janusz Puszczewicz: Bielskie Muzeum Przyrodnicze. 1992 s. 51-52;
Robert Niesyt: Antoni Nikiel profesor Państwowego Gimnazjum w Bielsku. 1992 s. 97-98;
Erwin Paweł Brożek: O rewaloryzację nazewnictwa ulic Bielska-Białej. 1992 s. 130-133;
Wykaz nazw ulic i placów w Bielsku-Białej zmienionych w roku 1991. 1992 s. 134;
Franciszek Jężak: Burmistrzowie i komisarze miasta Białej (1918-1939). 1991 s. 40-45;
Jerzy Polak: Franciszek Józef I w Bielsku-Białej. 1991 s. 65-67;
Jerzy Polak: Ostatni z Sułkowskich na Bielsku. 1991 s. 84-87;
Ignacy Sanak: Upamiętnienie generała Józefa Kustronia w Bielsku-Białej. 1991 s. 129-130;
Erwin Paweł Brożek: Nazewnicze dziedzictwo. O rewaloryzację nazewnictwa ulic Bielska-Białej. 1991 s 131-136;
Wykaz ulic i placów w Bielsku-Białej zmienionych w latach 1989 - 1990. 1991 s. 136;
Wanda Then: BCK - organizator i mecenas. 1990 s. 64-67;
Jan Kruczek: Jubileusz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. 1990 s. 82-86;
Franciszek Jężak: Burmistrzowie i komisarze rządowi (w samorządzie Bielska 1918-1939). 1990 s. 156-164;
Władysław Czaja: Po raz trzydziesty. [Kal. Beskidzki]. 1989 s. 19;
Ryszard Miłoszewski: Podbeskidzie o świcie drugiej niepodległości. 1989 s. 20-25;
Jan Kruczek: Dawne sprawy społeczne Bialan. 1989 s. 44-50;
Jan Kruczek: O dawnym handlu w Białej. 1989 s. 50-54;
Elżbieta Durczok, Stanisław Durczok: Beskid Śląski - grupa Klimczoka. 1989 s. 60-67;
Tadeusz Marian Nowak: Moje wspomnienia bielskie. 1989 s. 67-70;
Mieczysław Tomiczek: Bractwo Opatrzności Bożej. 1989 s. 71-77;
Franciszek Jężak: Bielskie kąpieliska dawniej i dziś. 1989 s. 108-112;
Jerzy Skarbowski: Fryderyk Chopin w Bielsku. 1989 s. 176-177;
Elżbieta Durczok, Stanisław Durczok: Grupa Magurki Wilkowickiej. [Lipnik, Straconka, Mikuszowice]. 1988 s. 41-48;
Krzysztof Imielski: Stulecie kolei Cieszyn-Bielsko. 1988 s. 127-131;
Olgierd Kossowski: Zasłużeni lekarze bielscy. 1988 s. 153-156;
Stanisław Gola: Bielsko w poezji. 1987 s. 23-27;
Elżbieta Durczok, Stanisław Durczok: Zielone płuca miasta. [Cygański Las]. 1987 s. 33-40;
Krzysztof Imielski: „Galicyjsko - szląski Manchaster”. [B-B]. 1987 s. 79-81;
Edmund Rosner: Przejawy życia literackiego w Bielsku i Białej (w latach 1918-1939). 1987 s. 105-110;
Franciszek Jężak: Podzwonne dla tartaku w Mikuszowicach. 1987 s. 139-142;
Zofia Szpok: Walka o polską szkołę w początkach XX w. 1985 s. 46-48;
Franciszek Jężak: Wspomnienia pośmiertne sprzed 52 lat. [Edmund Wojtyła]. 1985 s. 83-84;
Marek Bujor: 40 lat Teatru Polskiego. I ciągle widzę ich twarze. 1985 s. 101-104;
Jerzy Polak: Przywileje królów polskich dla Bielska. 1985 s. 123-126;
Krzysztof Imielski: 95 lat bielskiego dworca. 1985 s. 166-168;
Zofia Szpok: Szkolnictwo polskie na początku XX wieku. 1984 s. 49-52;
Jerzy Polak: Sto lat temu. 1984 s. 91-93;
Władysław Imielski: Pożary niszczyły miasto. 1984 s. 93-96;
Jan Kruczek: Kościół św. Stanisława. 1984 s. 137-144;
Stanisław Hortyński: Od piwa głowa się kiwa. 1984 s. 199-200;
Erwin Brożek: Nazewnictwo ulic Bielska-Białej. 1984 s. 200-203;
Już przed wojną Panie górą ... w Białej. 1984 s. 203;
Małgorzata Płazak: Grodzisko w Starym Bielsku. 1983 s. 21-24;
Stanisław Hortyński: Ceny i podatki w II Rzeczypospolitej. [Bielsko i Biała]. 1983 s. 35-36;
[M.B.]: Elektrownia w latach trzydziestych. [Bielsko]. 1983 s. 41-42;
[włacz]: Bielska Kasa Chrych. Przedwojenna pocztówka. 1983 s. 43-44;
Władysław Czaja: Kamienicy droga do miasta. 1983 s. 51-58;
Władysław Czaja: Bielsko w oczach M. Asanki-Jopołła. 1983 s. 79-81;
Jan Kruczek: Bielska księga przysiąg. 1983 s. 123-127;
Zofia Rączka: Bielska linia Sułkowskich. 1983 s. 145-148;
Stanisław Hortyński: Zaczęło się od merkantylizmu. [przemysł]. 1983 s. 156-159;
Józef Kliś: BBTS „Włókniarz”. Brylantowe gody. 1983 s. 178-180;
Józef Kliś: 60-lecie zasłużonego klubu. [Bielski Klub Sportowy]. 1983 s. 180-182;
Franciszek Szpok: Jezioro wśród lasów i gór. [Zapora w Wapienicy]. 1983 s. 183-186;
Erwin Brożek: Nazwy ulic Bielska i Białej w przeszłości. 1983 s. 209-211;
Marek Ciszak: Horror z eskulapem. [szpitale]. 1982 s. 49-54;
Beata Mikuszewska: W kręgu bielskich bibliotek naukowych. 1982 s. 73-76;
Franciszek Szpok: Wyrosła tu strażnica. [Biała]. 1982 s. 99-103;
Stanisław Hortyński: W trzydziestolecie połączenia Bielska i Białej (refleksje historyczne). 1981 s. 13-16;
Karol Stawowy: Budownictwo mieszkaniowe pierwszoplanowym zadaniem. 1981 s. 45-48;
Wiesław Bochenek: W latach I wojny światowej. [Biała]. 1981 s. 52-56;
Jerzy Polak: Lokaut w 1912 r. 1981 s. 56-59;

Tagi: KALENDARZ BESKIDZKI, KALENDARZ BESKIDZKI Bielsko-Biała, Kronika, Kronika Bielska-Białej, historia, historia Bielska-Białej

Stronę odwiedzono: 15318 razy.
Aktualizacja: 2007-11-07 02:12:08

Masz uwagi co do aktualności wpisu? Kliknij

Komentarze 0

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu, wpisu, obiektu. Informujemy, że oprogramowanie rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem. Więcej informacji w regulaminie portalu i polityce prywatności.

Klauzula informacyjna ›
brak komentarzy

Zobacz również:

REKLAMA
ŁADOWANIE..