Zawarcie związku małżeńskiego, zarówno w Urzędzie Stanu Cywilnego jak i w Kościele Katolickim wymaga wypełnienia wielu formalności. Poniżej przewodnik omawia formalności i kwestie związane ze ślubem cywilnym.

Bielski Urząd Stanu Cywilnego od listopada ubiegłego roku ma swoją siedzibę przy Placu Ratuszowym 5. Nie obowiązuje rejonizacja, jeśli młodzi decydują się na zawarcie małżeństwa w innym, niż właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie, wystarczy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia. Do urzędu należy zgłosić się osobiście, najwcześniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu i nie później niż miesiąc i jeden dzień przed nią. W szczególnych okolicznościach (zakup mieszkania, ciąża) możliwe jest przyśpieszenie daty ślubu Istnieje też możliwość zawarcia małżeństwa poza urzędem (np. ślub w plenerze). Dokładne ustalenia omawiane są wtedy indywidualnie. Data i godzina ślubu, zmiany nazwiska małżonków oraz nazwiska ich dzieci, personalia świadków pary spisywane są w trakcie rozmowy z kierownikiem urzędu lub jego zastępcą. W dniu ślubu przyszli małżonkowie i świadkowie (wszyscy powinni zabrać ze sobą ważny dowód tożsamości) zgłaszają w urzędzie na kilkanaście minut przed wyznaczoną godziną celem uzupełnienia protokołu. Po ślubie małżonkowie otrzymują trzy skrócone odpisy aktu zawarcia małżeństwa.


Niezbędne dokumenty w trakcie ustalania terminu ślubu:

  • dowód tożsamości
  • skrócony odpis aktu urodzenia (wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia, koszt to ok. 22 zł.)
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł, płatne gotówką w kasie Urzędu Stanu Cywilnego)
  • w przypadku osób niepełnoletnich należy mieć ze sobą sądowa zgodę na zawarcie małżeństwa
  • adnotacje rozwodową lub wyrok rozwodowy (dotyczy osób po rozwodzie)
  • wdowcy/wdowy przedstawiają akt zgonu współmałżonka
  • w przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa niezbędny jest paszport oraz zaświadczenie o możliwości zawarcia małżeństwa wedle praw państwa, którego są obywatelami (wydawane w odpowiednim urzędzie na terenie tego kraju lub w jego ambasadzie na terenie Polski).

Informacje o Urzędzie Stanu Cywilnego: http://www.bielsko.biala.pl/592,bazaDanych

Więcej porad: www.wesele.com.pl

 

Autorka tekstu: Maja Czerwińska.