W powszechnym mniemaniu adwokat na ogół kojarzy się z osobą, której zadaniem jest reprezentowanie jego klientów przed sądami różnej instancji. Obraz tego zawodu w popularnych mediach nie zawsze jednak odpowiada rzeczywistości. Występowanie w sądzie jako przedstawiciel klienta to tak naprawdę jedynie ułamek praktyki adwokackiej. Kim zatem jest adwokat i co należy do jego obowiązków zawodowych?

Adwokat – kto może nim zostać?

Tu warto od początku wyraźnie zaznaczyć, że nie każdy prawnik może tytułować się w Polsce adwokatem. Prawnikiem jest w końcu każda osoba, która z sukcesem odbyła i ukończyła 5-letnie studia wyższe z zakresu prawa, ale dla przyszłego adwokata studia te są dopiero początkiem drogi do wymarzonego zawodu. Kolejnym jej etapem staje się tak zwana aplikacja adwokacka, która pozwala kandydatowi na adwokata na zdobycie wymaganego doświadczenia. Po 3 latach aplikant zyskuje prawo, by przystąpić do egzaminu zawodowego, a w przypadku uzyskania pozytywnych rezultatów – do wpisu na listę adwokatów. Z wpisem tym wiąże się złożenie ślubowania, którego pryncypiami adwokat będzie się następnie kierował w swojej pracy. Wynika z tego, że poszukując kompetentnego i rzetelnego przedstawiciela prawnego, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, czy przedstawia się on swoim klientom jako prawnik, czy też używa słowa „adwokat”. Dla osób z terenów Śląska, którym potrzebny jest niezawodny adwokat, Zabrze ma do zaoferowania sprawdzone kancelarie z dużym doświadczeniem - https://www.dlociok.pl/

Praktyka adwokata – kilka przykładów

Jak już ustaliliśmy, reprezentacja klienta przed sądem lub urzędem w żadnym wypadku nie wyczerpuje zakresu działalności zawodowej adwokatów czy kancelarii adwokackich. Jakie jeszcze problemy adwokaci pomagają rozwiązać swoim klientom? Jest to przede wszystkim szeroko pojęte poradnictwo prawne, obejmujące po równi prawo karne, cywilne i rodzinne oraz inne dziedziny prawa. Adwokaci sporządzają również różnego typu opinie, projekty i dokumenty prawne. Przedsiębiorstwa najczęściej zwracają się do adwokatów ze sprawami dotyczącymi prawa administracyjnego i gospodarczego, natomiast osoby prywatne na ogół poszukują takiego poradnictwa w związku ze sprawami rodzinnymi. Tu należy przypomnieć, że podobny charakter doradczy ma także praca radcy prawnego, jednak zawody te różnią się w pewnym stopniu zakresem obowiązków oraz odpowiedzialności, która spoczywa na wykonujących je osobach.