Choć tytuł dosyć sugestywny, to jednak nie odnosi się do utraty pracy. W tym przypadku chodzi o... zwolnienie z obowiązku instalacji kasy fiskalnej. Warto przyjrzeć się bliżej przepisom regulującym prawa i obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie. Na pierwszy rzut oka są one dosyć zawiłe. Dlatego też wielu właścicieli firm nie ma pewności, czy aby ich także dotyczy obowiązek zakupu kasy. Przeanalizujmy zatem fakty.

 

Sprzedaż na rzecz firmy

Jeśli grupę naszych Klientów stanowią firmy, to nie mamy obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Każda transakcja z takim Kontrahentem ewidencjonowana jest w postaci faktury bądź rachunku. W takiej sytuacji wydruk paragonów nie jest potrzebny. Jeżeli jednak naszymi Klientami są osoby prywatne będziemy musieli zapoznać się ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi stosowania kasy fiskalnej. Ale o tym napiszemy w dalszej części artykułu.

 

Kiedy wprowadzić kasę fiskalną

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, czy kasa fiskalna powinna znaleźć się w firmie już od początku jej działalności? Otóż firmy, które zajmują się m. in. sprzedażą alkoholu, tytoniu, sprzętu radiowego, sprzętu TV oraz telekomunikacyjnego, a także części i akcesoriów samochodowych, są zobowiązane do posiadania kasy fiskalnej od początku działania. Lista działalności objętych tym obowiązkiem jest o wiele dłuższa. Znajdują się na niej również firmy zajmujące się sprzedażą wyrobów z metali szlachetnych, oprogramowania i muzyki, a także firmy świadczące usługi przewozu osób taksówkami. Cała lista, o której przed chwilą wspominaliśmy, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów. Obowiązek instalacji i używania kasy fiskalnej pojawia się w momencie, kiedy Sprzedawca handluje chociażby jednym z wymienionych towarów. Jeżeli jednak sprzedaż nie kwalifikuje się do żadnej z wyżej wymienionych kategorii to w takiej sytuacji możemy pomyśleć o zwolnieniu z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

 

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy

Podstawowe zwolnienie z obowiązku używania kasy fiskalnej dotyczy charakteru prowadzonej działalności. Chodzi oczywiście o rodzaj sprzedaży. Z omawianego zwolnienia mogą zatem korzystać firmy, które świadczą m. in. usługi kurierskie, pocztowe, finansowe, hotelarskie oraz edukacyjne.

 

Analogicznym zwolnieniem jest to, opierające się na sposobie zapłaty oraz udokumentowania sprzedaży. Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej ma miejsce w przypadku sprzedaży, która spełnia łącznie dwa warunki. Po pierwsze zapłata musi być dokonana za pośrednictwem banku (przelew, przekaz pocztowy, karta kredytowa). Dodatkowo Sprzedawca musi prowadzić ewidencję, która jasno pokazuje jakiej czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz dana czynność została dokonana. Mówiąc wprost, obok zapłaty za pośrednictwem banku, Sprzedawca musi stworzyć odrębną ewidencję sprzedaży. Tylko to daje podstawę do ubiegania się o zwolnienie. Ewidencja powinna być prowadzona w sposób, który umożliwi łatwe powiązanie danej sprzedaży z zarejestrowaną transakcją bankową. Omawiane zwolnienie ma ogromne znaczenie w przypadku firm działających online. Mamy tu na myśli zarówno sprzedaż wysyłkową (sklepy internetowe) jak i dostarczanie usług online. Kasy można kupić w sklepie internetowym jak i specjalistycznych sklepach jak kasy fiskalne Poznań.

 

Faktura uratuje przed kasą fiskalną?

Kolejnym czynnikiem, który może nas „uratować” przed koniecznością posiadania kasy jest...wystawianie faktur. W przypadku transakcji na rzecz firm jest to naturalna kolej rzeczy. Okazuje się jednak, że faktury możemy także wystawiać osobom prywatnym. Oczywiście zwolnienie z obowiązku posiadania kasy także w tym przypadku ma pewne dodatkowe wymogi. Pierwszym warunkiem jest NIE przekroczenie liczby 50 transakcji (dla 20 maksymalnie osób prywatnych) w poprzednim roku. A jak to wygląda w przypadku firm zaczynających działalność w trakcie roku podatkowego? W takiej sytuacji limit, o którym mowa, jest niższy i wynosi maksymalnie 25 transakcji dla 10 odbiorców.

 

Limit obrotu

Ostatnią „deską ratunku”, która może pomóc nam w uniknięciu obowiązku zakupu kasy, jest limit obrotu. Jeżeli żadne z wyżej wymienionych zwolnień nie skutkuje w przypadku naszej firmy to czas zerknąć na nasze obroty w ostatnim roku. Jeżeli nie przekroczą one 20 tysięcy złotych to nie musimy kupować kasy. Kwota ta dotyczy sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Po jej przekroczeniu powstaje obowiązek zakupu i instalacji kasy fiskalnej.

 

Nieco inaczej omawiany limit kształtuje się w przypadku nowych firm. Jest on obliczany proporcjonalnie do czasu działania danego przedsiębiorstwa. A więc wartość limitu (20 tysięcy) należy podzielić przez liczbę wszystkich dni w danym roku. Otrzymaną wartość mnożymy przez liczbę dni - od momentu rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności do końca roku. Tym sposobem otrzymujemy wysokość limitu. Oczywiście w kolejnym roku działalności obowiązuje nas już „standardowe 20 tysięcy złotych”. W przypadku przekroczenia limitu musimy dokonać zakupu oraz instalacji kasy w przeciągu 2 miesięcy. Czas ten jest liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie omawianej granicy.

 

Wielu przedsiębiorców uważa kasy fiskalne za zło konieczne. Nic bardziej mylnego. Jest to jednak obowiązek, którego można uniknąć jedynie w ściśle określonych przypadkach. Mamy nadzieję, że powyższy artykuł rozwiał wiele wątpliwości w tej kwestii.