Liczne zalety przydomowych oczyszczani ścieków zachęcają do ich budowy właścicieli posesji nie posiadających możliwości przyłączenia się do kanalizacji. Zanim jednak podejmie się decyzję o budowie własnej oczyszczalni, należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Znajdują się tam informacje o dopuszczonych rozwiązaniach gospodarki ściekowej. Jeżeli aspekty prawne nie ograniczają naszego wyboru, kolejny etap do wybór przydomowej oczyszczalni. Poniżej przedstawiono najpopularniejsze rozwiązania stosowane w przydomowych oczyszczalniach ścieków z przedstawieniem etapów oczyszczania ścieków.

Kilka lat temu najpopularniejsze na rynku były oczyszczalnie drenażowe. Ich działanie opiera się na dwóch etapach oczyszczania ścieków: mechanicznym i biologicznym. Etap mechaniczny zachodzi w osadniku gnilnym. Następuje tu podczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń cięższych od wody, które opadają na dno. Natomiast frakcje lżejsze od wody (np. tłuszcze) unoszą się w górnej części osadnika gnilnego. Podczyszczone ścieki dalej kierowane są do systemu drenaży rozsączających, gdzie następuje dalszy rozkład zanieczyszczeń przez obecne tam mikroorganizmy, głównie bakterie. Oczyszczalnie drenażowe są tanie w montażu. Do podstawowych wad tego rodzaju rozwiązania należy: niska redukcja zanieczyszczeń obecnych w  ściekach,  krótka trwałość (najczęściej 7-10 lat), możliwość montażu na dużych działkach gdzie występuje niski poziom wód gruntowych oraz dobrze przepuszczalny grunt. 

Wzrastające wymagania co do jakości ścieków oczyszczonych wypływających z przydomowych oczyszczalni ścieków  oraz troska o środowisko wpłynęły na wzrost zainteresowania biologicznymi oczyszczalniami. Charakteryzują się one wysoką efektywnością  pozwalającą oczyścić ścieki do wody drugiej klasy czystości. W  przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wyróżnia się trzy etapy oczyszczania ścieków, zachodzące kolejno w osadniku wstępnym, bioreaktorze (komora napowietrzania) i osadniku wtórnym.  W osadniku wstępnych ścieki oczyszczane są części mechanicznych. Wstępnie podczyszczone ścieki przepływają do bioreaktora, gdzie następuje biologiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych za który odpowiedzialne są mikroorganizmy. W zależności w jakiej formie występują bakterie wyróżnia się dwie podstawowe technologie oczyszczania ścieków: osad czynny i złoże biologiczne. W przypadku pierwszej z wymienionych mikroorganizmy łączą się w skupiska tworząc tzn. kłaczki osadu czynnego, które krążą w całej objętości bioreaktora. Natomiast przydomowe oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii złoża biologicznego w swej budowie zawierają podłoże np. w postaci kształtek, tarcz, na którym osadzają się mikroorganizmy tworząc błonę biologiczna. Istnieją również oczyszczalni hybrydowe pracujący w obu technologiach, co pozwala na zwiększenie efektywności i zapewnienie stabilnej pracy przydomowym oczyszczalniom ścieków. Po mechanicznym i biologicznym etapie oczyszczania, ścieki klarują się w osadniku wtórnym, skąd wypływają do odbiornika. Oczyszczone ścieki można gromadzić w zbiorniku i używać do podlewania np. drzew i krzewów ozdobnych.

Decydując się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków najlepiej od początku do końca powierzyć to zadanie zaufanej firmie. Traidenis-Pol Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi od projektu po montaż i serwis przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej Polski.