Ubezpieczenie OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, co wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Musi je zakupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce. Wystarczy zaledwie jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, aby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mógł nałożyć na takiego posiadacza wysoką karę. Co jeszcze warto wiedzieć o komunikacyjnym OC?

Ubezpieczenie OC – co musisz wiedzieć?

Komunikacyjne OC chroni posiadacza pojazdu mechanicznego przed finansową odpowiedzialnością za szkody spowodowane w związku z korzystaniem z tego pojazdu w ruchu drogowym. Co istotne, ubezpieczenie nie jest przypisane do danego kierowcy, lecz do danego pojazdu. Dlatego, nawet jeśli szkoda zostanie spowodowana przez inną osobę niż posiadacz, to i tak w dalszym ciągu działać będzie ochrona ubezpieczeniowa. Jeśli ubezpieczasz pojazd, z którego ma korzystać ktoś więcej niż tylko ty, to poinformuj o tym zakład ubezpieczeń. Może się to wiązać z wyższym kosztem ubezpieczenia, szczególnie jeśli tym dodatkowym kierowcą jest osoba młoda, mająca niewielkie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.

W przypadku ubezpieczenia OC każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek zapewnienia ubezpieczonym dokładnie takiego samego zakresu ochrony. Identyczne muszą być również minimalne sumy gwarancyjne, które od 31.12.2019 roku wynoszą:

  • 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych.
  • 1,05 mln euro w przypadku szkód majątkowych.

Co istotne, jest to górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń dla jednego zdarzenia, a nie dla jednego poszkodowanego. Zatem nie ma znaczenia, jak wielu będzie poszkodowanych – TU nie wypłaci odszkodowania powyżej tych sum.

Musisz być świadomy, że szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego obejmują nie tylko wypadki i kolizje. OC obejmuje również szkody, do których doszło przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z niego, przy jego załadunku i rozładunku, a także podczas zatrzymania, postoju i garażowania. Co to oznacza? Jeśli np. otwierając drzwi w pojeździe, który zaparkowałeś przy markecie, porysujesz karoserię samochodu stojącego obok, to takie zdarzenie również jest objęte OC.

Jak już wspomnieliśmy, każde TU ma obowiązek zapewnienia w ramach OC dokładnie takiego samego zakresu ochrony. Czy to oznacza, że szukając ubezpieczenia, powinieneś zwracać uwagę wyłącznie na jego cenę? Nie do końca – znaczenie ma wiele kwestii. Np. nie wszystkie towarzystwa mają OC z bezpośrednią likwidacją szkody, tj. szkody nie musisz zgłaszać do TU sprawcy, możesz do własnego zakładu ubezpieczeń. Warto również poczytać w sieci, jak wygląda kwestia wypłaty odszkodowań przez dane TU. Czy ten zakład ubezpieczeń często pojawia się w opisach niezadowolonych poszkodowanych, którzy otrzymali zaniżone odszkodowania OC? W takich sprawach pomagają firmy, takie jak Fundusz Odszkodowań, więc być może mają one również jakieś swoje wewnętrzne statystyki dotyczące takich sytuacji u różnych ubezpieczycieli?

Zakres terytorialny ubezpieczenia OC

Komunikacyjne OC zapewnia ochronę ubezpieczeniową nie tylko w Polsce, ale również w krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii i Serbii. W wielu innych państwach również ochronę będzie zapewniać twoje polskie ubezpieczenie, ale potrzebować będziesz zielonej karty, czyli certyfikatu potwierdzającego fakt, że wykupiłeś w kraju, w którym zarejestrowany jest pojazd komunikacyjne OC. Zielona karta może być wydawana przez TU za darmo, ale również i za opłatą, dlatego to również może być jeden z czynników, jakie warto brać pod uwagę, kupując ubezpieczenie.

Standardowo umowa ubezpieczenia OC zapewnia ochronę przez 12 miesięcy i po tym czasie automatycznie się przedłuża, poza wyjątkami jak np. przy krótkoterminowym OC czy ubezpieczeniu w przypadku pojazdu, który posiadacz nabył od poprzedniego właściciela czy w drodze darowizny.