Astma jest powszechnym schorzeniem dróg oddechowych, które diagnozowane jest przez pulmonologów i alergologów, w zależności od przyczyn występowania choroby. Prostym testem pomagającym w trafnym zdiagnozowaniu astmy u pacjenta jest pomiar tlenku azotu.

Skuteczna metoda diagnostyki

Lekarze przekonują, że w grupie badań pozwalających na zdiagnozowanie astmy ważne miejsce zajmuje pomiar poziomu tlenku azotu (FeNO) w wydychanym przez pacjenta powietrzu. Pozwala on stwierdzić na wczesnym etapie rozwoju schorzenia, czy mamy do czynienia z astmą czy też nie. Dodatkowo, test ten ułatwia dobór odpowiedniego leczenia steroidami u pacjenta.  Wyniki testów jednoznacznie potwierdzają lub zaprzeczają podejrzeniom u astmy u osób zgłaszających takie objawy jak:

  • kaszel,
  • duszności,
  • świszczący oddech,
  • problemy z oddychaniem,
  • nieżyt nosa.

Nawet zwykły katar, który jednak powtarza się kilkukrotnie w ciągu roku może być pierwszym symptomem astmy. Z kolei wystąpienie wszystkich objawów wyszczególnionych powyżej wcale nie przesądza o astmie u pacjenta.

Pomiar poziomu tlenku azotu znajduje zastosowanie nie tylko w diagnostyce astmy, ale i w diagnostyce alergii sezonowych, np. przy alergicznym nieżycie nosa. Objawy astmy i alergii wziewnych mogą być tożsame, a do lekarza należy rozstrzygnięcie, co dolega pacjentowi. Może to stwierdzić wyłącznie na podstawie jednoznacznych wyników przeprowadzonych badań.

Na czym polega test?

Diagnostyka astmy jest bardzo rozbudowana. Test polega na sprawdzeniu ilości tlenku azotu w wydychanym przez pacjenta powietrzu. Musi to być spokojny, niewymuszony oddech, wykonany po odpoczynku. Wynik testu wskazuje na nasilenie stanu zapalnego dróg oddechowych. Robi się go w ciągu jednej minuty i nie jest uciążliwy dla pacjentów. Można go zastosować nawet u dzieci, wystarczy że wykonają jeden prawidłowy wydech do specjalnego aparatu. Test nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa dla wykonującej go osoby - informuje portal drogapozdrowie.pl

Z uwagi na prostotę wykonania testu, staje się on coraz powszechniejszy w diagnostyce astmy w całej Polsce. Jeszcze kilka lat temu można było wykonać pomiar poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu wyłącznie w kilku wyspecjalizowanych klinikach. Dziś aparaty do tego testu znajdują się w większości przychodni i szpitali, a i sami pacjenci są bardziej świadomi tego, jak szybko można wykonać badanie i jakie korzyści niesie ono za sobą w diagnozowaniu ich schorzeń.

Leczenie astmy

Po zdiagnozowaniu astmy, test pomiaru poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu w dalszym ciągu jest stosowany przez lekarzy, aby monitorować postępy w leczeniu takiego schorzenia. Lekarz może stwierdzić, czy przepisane pacjentowi i stosowane zgodnie z zaleceniami leki sterydowe są skuteczne i czy ich dawka jest dobrana odpowiednio. Jeśli test wykaże zaostrzenie się stanu zapalnego, być może lekarz zadecyduje o zintensyfikowaniu leczenia, aby utrzymywać astmę pod stałą, właściwą kontrolą.