Czy wyroki zaoczne wydawane przez sądy cywilne zgodne są z polskim prawem? TAK, jeśli jednym wyrazem można streścić całą problematykę wyroków zaocznych. Nie mamy też dobrych wieści, bowiem duża rzesza naszych rodaków nie podejmuje walki w sądach o realizację swoich praw i życie bez długów. Takie myślenie zdecydowanie jest na rękę wielkim instytucjom finansowym. Specjaliści z Kancelarii EOROLEGE wskazują, że warto bronić swoich interesów w sądach kiedy otrzymujemy np. wyroki zaoczne. Jak to robić? O tym w dzisiejszym artykule.

Czym jest wyrok zaoczny?

Jednym z orzeczeń jakie może wydać sąd cywilny wobec pozwanego o zapłatę może być wyrok zaoczny. Kiedy tak się stanie? Jeśli pozwany otrzymując pozew nie podejmie obrony, jak również wtedy kiedy stawi się na posiedzenie sądu i nie będzie wdawał się w spór sądowy. Kancelaria EUROLEGE zajmująca się pomocą osobom zadłużonym informuje, że w zdecydowanej większości – nawet 99% wyroków – wyroki zaoczne są w całości zasądzające. Na nieszczęście dla pozwanego wyrok zaoczny posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że pozwany może mieć postępowanie egzekucyjne nawet wtedy, kiedy podejmie obronę. Istnieją jednak możliwości skutecznego zatamowania niekorzystnych zdarzeń.

Jak odwołać się od wyroku zaocznego?

Pierwsze o czym powinien pamiętać pozwany to termin. Na sprzeciw od wyroku zaocznego pozwany ma zaledwie 2 tygodnie, które liczone są od dnia odebrania przesyłki sądowej. W takim sprzeciwie należy wskazać co się zaskarża i w jakiej części oraz podać wszystkie dowody twierdzenia oraz zarzuty. Myślisz, że poradzisz sobie sam? Tak myślało już wielu pozwanych i końcowo ich sprzeciwy zostały odrzucone. A wówczas na skuteczną pomoc jest już za późno alarmuje Kancelaria EUROLEGE.

Dlatego tak ważne jest, aby sprawy powierzać znawcom tematów antywindykacyjnych.

Opłata od sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Niestety, ale za sprzeciw od wyroku zaocznego trzeba zapłacić opłatę sądową. Ile? To zależy od kwoty jaka widnieje w wyroku zaocznym. A zatem jeśli wyrok zaoczny dotyczy zasądzenia kwoty np. 20.000 zł, to opłata od sprzeciwu wyniesie już 500 zł.

A tutaj ciekawostka dla wszystkich zainteresowanych tematyką spraw o zapłatę. Kiedy sąd wydana nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, to wówczas sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega żadnej opłacie sądowej. A jeśli wydany został przez sąd nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym? Wówczas opłata jest wysoka co do wartości i wynosi 3/4 opłaty od pozwu. To zdecydowanie dużo. Oznacza to, że lepiej już dostać wyrok zaoczny niż nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Odwołuj się od orzeczeń sądowych!

Ubolewamy, że Polacy tak niechętnie wchodzą na drogę procesów sądowych w sprawach o zapłatę. Główny powód? Zazwyczaj nie widzą szans powodzenia w sprawie. Zastraszające dane wskazują, że nawet ponad 90% pozwanych nie składa odwołań. A to ogromny błąd! Z danych przekazywanych przez Kancelarię EUROLEGE wynika, że ponad 80% spraw prowadzonych przez w/w Kancelarię kończy się orzeczeniami korzystnymi dla osób pozwanych. Czy mając taką wiedzę uważasz, że nie warto podejmować obrony? Na pewno warto próbować. Wynikiem może być całkowite oddłużenie.

Jak się zgłosić do Kancelarii:
EUROLEGE Kancelaria Prawno-Oddłużeniowa
Zadzwoń, tel. 530 333 130
Wyślij zgłoszenie na stronie: www.darmowyprawnik.eu/anuluj-dlug/