Ewidencja czasu pracy kierowcy wiąże się z precyzyjnie prowadzoną dokumentacją opartą na aktualnych przepisach. Uchybienia w tej sprawie mogą spowodować nałożenie kar pieniężnych przez Państwową Inspekcję Pracy czy też Inspekcję Transportu Drogowego. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące ewidencji czasu pracy kierowcy. Zobacz poradnik ważny nie tylko dla przedsiębiorców.

Ewidencja czasu pracy kierowcy - co powinieneś wiedzieć?

Podstawą prawną ewidencji czasu pracy kierowcy jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku określająca, w jaki sposób można prowadzić ewidencję. Przede wszystkim należy pamiętać o formie prowadzenia ewidencji kierowców. Może być wyrażona na podstawie zapisów na wykresówkach, wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Ewidencję można prowadzić również na podstawie innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności przez kierowcę, a także na podstawie rejestrów opracowanych dzięki wcześniej wymienionym dokumentom. Warto wiedzieć, że to przewoźnik sam wybiera interesującą go formę prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy. Jeśli pojazdy nie posiadają tachografów do rozliczeń pozostają karty drogowe. Według przepisów ewidencję czasu pracy kierowcy należy przechowywać przez trzy lata.

W jakim celu prowadzimy ewidencję czasu pracy kierowcy?

W jakim celu pracodawca prowadzi ewidencję? Przyjmy się zapisom artykułu 149 Kodeksu pracy:

  • Paragraf 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

W przypadku kierowców zawodowych ewidencja czasu pracy ma na celu nie tylko ustalenie stosownego wynagrodzenia, ale przede wszystkim wyliczenie dobowego oraz tygodniowego odpoczynku. Jeśli czas pracy kierowcy nie będzie przestrzegany, podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego zostaną naliczone kary według ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Taryfikatory kar nakładanych na firmy, kierowców, zarządzających transportem oraz związane z przewozem towarów niebezpiecznych można znaleźć na rządowej stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Oto przykładowe kary za przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin (w sytuacji, gdy kierowca dwukrotnie w danym tygodniu wg obowiązujących przepisów wydłużył jazdę dzienną do 10 godzin):

  • o czas powyżej 15 minut do mniej niż 1 godziny - 50 zł 
  • o czas od 1 godziny do mniej niż 2 godzin - 150 zł 
  • za każdą rozpoczętą godzinę od 2 godzin - 200 zł 
  • za każdą rozpoczętą godzinę od 13 godzin i 30 minut, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4 godziny i 30 minut - 550 zł

Jak ewidencjonować czas pracy kierowcy?

Sprawdzoną metodą będzie ewidencja czasu pracy kierowcy w ocrk.pl. Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców jest firmą outsourcingową świadczącą kompleksowe usługi dla branży TSL. Warto sprawdzić ofertę specjalistycznych firm, aby na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się przepisów oraz prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców. Sprawdź więcej na temat obowiązku rozliczania czasu pracy kierowców w: "Ewidencja czasu pracy zawodowego kierowcy – uciążliwy obowiązek, ale nie dla wszystkich".