Praca w niektórych zawodach wiąże się z częstą koniecznością przebywania w zanieczyszczonych miejscach. Rolnicy, weterynarze czy pracownicy przemysłu spożywczego są wówczas narażeni na kontakt ze szkodliwymi substancjami oraz drobnoustrojami chorobotwórczymi. Czym grozi praca w zanieczyszczonym środowisku? Jakie środki ochrony są najskuteczniejsze?

 

  1. Zawody wysokiego ryzyka
  2. Na działanie jakich czynników narażeni są pracownicy?
  3. Czym grozi brak odpowiedniej ochrony w miejscu pracy?
  4. Ochrona przed szkodliwymi czynnikami
  5. Odzież ochronna
  6. Preparaty dezynfekujące

Zawody wysokiego ryzyka

Na działanie szkodliwych substancji chemicznych i chorobotwórczych drobnoustrojów narażeni są pracownicy wielu zawodów - lekarze, weterynarze, rolnicy, osoby pracujące w przemyśle spożywczym i chemicznym, pracownicy firm gospodarujących odpadami, kierowcy ciężarówek, osoby sprzedające świeże produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, mechanicy czy pielęgniarki. Duże ryzyko niosą ze sobą również pozornie bezpieczne zawody, w których jednak pracownicy mają kontakt z dużą ilością osób - na przykład kasjerzy. Dla każdej z tych grup przewidziane są odpowiednie środki ochrony, które zapobiegają kontaktowi z zanieczyszczeniami w miejscu pracy lub umożliwiają szybką dezynfekcję w przypadku zetknięcia się ze szkodliwą substancją. Można do nich zaliczyć między innymi odzież ochronną oraz preparaty czyszczące i dezynfekujące.

Na działanie jakich czynników narażeni są pracownicy?

W każdym zawodzie spektrum szkodliwych substancji jest nieco inne. Lekarze i weterynarze są narażeni przede wszystkim na kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi jak bakterie, grzyby, czy wirusy, a także z pasożytami ludzkimi i zwierzęcymi. Rolnicy stykają się dodatkowo ze środkami ochrony roślin, nawozami i szkodliwymi substancjami stosowanymi w gospodarstwie (na przykład trutka na gryzonie). Natomiast osoby pracujące w przemyśle spożywczym mogą być zagrożone obecnością nie tylko bakterii czy wirusów, ale także wszelkiego rodzaju grzybów i pleśni. Pracownicy warsztatów i fabryk mają styczność z niebezpiecznymi środkami chemicznymi, takimi jak substancje żrące (kwasowe i zasadowe) czy trujące opary, a także z groźnymi dla zdrowia zjawiskami fizycznymi (na przykład promieniowanie jonizujące, wysoka temperatura, światło lasera). Odpowiednie środki ochrony znajdziesz w sklepie https://chemivet.pl/sklep/.

Czym grozi brak odpowiedniej ochrony w miejscu pracy?

Niezapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony w miejscu pracy może zagrażać ich zdrowiu, a nawet życiu. Osoby pracujące w trudnych warunkach narażone są na działanie patogenów biologicznych (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, pasożyty), chemicznych (trucizny, substancje żrące i drażniące) oraz fizycznych (wysokie i niskie temperatury, promieniowanie jonizujące, skondensowane wiązki światła). Wszystkie te czynniki mogą wywołać chorobę lub trwały uszczerbek na zdrowiu, a nawet stwarzać zagrożenie dla życia pracowników - dlatego tak istotne jest zapewnienie im odpowiedniej ochrony, na przykład w postaci odpowiedniej odzieży ochronnej lub preparatów do dezynfekowania powierzchni roboczych albo ciała.

Ochrona przed szkodliwymi czynnikami

Dostępne jest wiele środków ochrony przed szkodliwymi czynnikami w miejscu pracy. Najczęściej jest to odzież ochronna (gogle, kombinezony, rękawice, kaski, buty, maski, fartuchy) lub preparaty i urządzenia pozwalające na dezynfekcję ciała (mydła, pasty BHP) albo powierzchni roboczej (spraye, zamgławiacze, płyny). Szeroki wybór wysokiej jakości środków ochronnych dostępny jest pod adresem https://chemivet.pl/.

Odzież ochronna

Odpowiednia odzież ochronna pozwala chronić pracowników przed kontaktem ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi. Przykładem ubrań ochronnych mogą być rękawice, gogle, maski, kombinezony, kaski, buty, fartuchy oraz czepki. Taka odzież chroni też przed zanieczyszczeniem produktów materiałem biologicznym pochodzącymi od pracownika (na przykład włosami), dlatego jest niezbędnym elementem wyposażenia w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie sterylności (produkcja i dystrybucja żywności, farmacja, leczenie osób i zwierząt). Warto pamiętać, że odzież robocza musi posiadać odpowiednie atesty, potwierdzające zgodność z normami prawnymi określonymi dla ubioru ochronnego przewidzianego na danym stanowisku. Duży wybór odzieży BHP i ochronnej możesz znaleźć, klikając na poniższy link: https://chemivet.pl/sklep/11-odziez-ochronna-i-bhp.

Preparaty dezynfekujące

Odpowiednie preparaty i urządzenia dezynfekujące pozwalają oczyścić miejsce pracy i zapobiec namnażaniu drobnoustrojów, a także przenoszeniu zanieczyszczeń. Dostępne są preparaty oraz urządzenia przeznaczone do czyszczenia i dezynfekowania powierzchni oraz pomieszczeń (na przykład spraye, płyny czyszczące, zamgławiacze, lampy ultrafioletowe), a także substancje do mycia i dezynfekcji ciała - mydła odkażające, pasty BHP czy żele antyseptyczne. Szeroka oferta preparatów dezynfekujących dostępna jest pod adresem https://chemivet.pl/sklep/32-preparaty-dezynfekujace.