Z Internetu dziś korzysta niemal każdy. Szukamy w nim informacji, znajomych, rozrywki. Dlaczego by więc nie wykorzystać go jako medium służącego kształceniu? Jedną z pierwszych uczelni w Polsce, które oferują swoim studentom studia przez Internet, jest właśnie Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka

Najwyższe standardy - tu nic się nie zmienia 

Fakt, że podczas studiów przez Internet, liczba zjazdów jest znacznie ograniczona, nie oznacza jednocześnie, że cierpi na tym poziom nauczania. Wręcz przeciwnie, najwyższe standardy zostają zachowane. Dostarczane za pomocą platformy e-learningowej materiały zawierają dokładnie tą samą wiedzę, jaka przekazywana jest studentom podczas tradycyjnych wykładów. Jeśli natomiast chodzi o praktyki, do ich odbycia zobowiązany jest każdy student. Posiadanie wyłącznie wiedzy teoretycznej nie gwarantuje w przyszłości bycia otwartym, rozumiejącym rzeczywistość humanistą. Aby nim się stać, należy zagłębić się w rzeczywiste problemy i wyjść im naprzeciw. 

Umiejętności, których nigdzie tak nie wypracujesz 

System Kształcenia na Odległość umożliwiający studia przez Internet stwarza dogodne warunki dla osób, które ograniczone czasowo bądź przestrzennie, do tej pory nie miały możliwości podjąć nauki. Jednocześnie warto podkreślić, że pomaga on wypracować w sobie  pewne predyspozycje i umiejętności, nad którymi nie pracujemy tak bardzo lub nawet wcale, w trybie stacjonarnym czy niestacjonarnym. Wśród nich wymienić należy zdolność systematycznego i samodzielnego uczenia się, samodyscyplinę i dobrą organizację czasu pracy, a także wysoki poziom motywacji. Są to umiejętności i predyspozycje, które pomogą nie tylko podczas studiów, ale także zaowocują w podjętej w przyszłości pracy. Są one wręcz wymagane przez współczesnego pracodawcę. 

System, który ma wiele zalet 

System Kształcenia na Odległość został wdrożony w WSP im. Janusza Korczaka, by stwarzać wszystkim uczącym się nowe możliwości. Studenci wybierający właśnie taką formę nauki stają się uczestnikami Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej, a dyplom, który uzyskają, jest uznawany w krajach Unii Europejskiej. Naukę w ten sposób mogą podjąć także osoby posiadające polskie obywatelstwo, choć mieszkające poza granicami UE. Poza tym dzięki Systemowi studenci posiadają ciągły kontakt zdalny z kadrą naukowo-dydaktyczną. Ich pytania i wątpliwości nigdy nie są pozostawiane bez odpowiedzi. I jeszcze jedna ważna zaleta - Wirtualny Dziekanat - miejsce gdzie można poznać nowych, ciekawych ludzi o podobnych pasjach i zainteresowaniach.