Wielu pracowników już teraz odczuwa dyskomfort wynikający z pracy w wysokich temperaturach. Biura czy hale produkcyjnie nie zawsze wyposażone są w klimatyzację, a co za tym idzie temperatura może być naprawdę wysoka. Czy istnieją zatem jakieś przepisy prawa pracy pozwalające pracownikowi odmówić pracy kiedy jest gorąco? Zapraszam do lektury!

Przepisy BHP regulują kwestie temperatur w pracy. Jednak nie określają one wszystkich przypadków jakie mogą wystąpić. Regulacje prawne w zakresie BHP określają najniższą temperaturę jaka powinna zostać zapewniona przy pracach wewnątrz pomieszczeń. Jednak nigdzie nie zostały określone górne limity temperaturowe. Mówiąc wprost: nie ma nigdzie zapisane jaka jest najwyższa dopuszczalna temperatura pracy. Dlatego też pracownik nie może odmówić pracy powołując się na przepisy. 

Jednak fakt braku górnej granicy temperaturowej w pracy nie zwalnia pracodawcy z innego obowiązku wynikającego wprost z przepisów BHP. Osoba zatrudniająca pracowników ma obowiązek zapewnić im wodę do picia, w nieograniczonej ilości, jeżeli temperatura wewnątrz pomieszczeń przekracza 28 stopni Celsjusza, a przy pracach na zewnątrz 25 stopni Celsjusza. Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnić sprawną wentylację w pomieszczeniach pracy.

Wielu pracowników zadaje pytanie na szkoleniach BHP co z osobami cierpiącymi na choroby układu krążenia dla których wysoka temperatura może wręcz stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia? Otóż każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy badany jest przez lekarza medycyny pracy. To on powinien sprawdzić stan zdrowia pracownika, w szczególności czy praca w różnych warunkach nie wpłynie negatywnie na jego stan zdrowia. Zatem jeżeli lekarz medycyny pracy wydał zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy to teoretycznie pracownik jest zdrowy. Jednak pracodawcy nie powinni ignorować sygnałów płynących od pracowników o złym stanie zdrowia, szczególnie w upalne dni. Takiego pracownika pracodawca powinien skierować na wcześniejsze badanie lekarskie medycyny pracy aby sprawdzić jego stan zdrowia pod tym właśnie kątem, lecz nie ma obowiązku stosować się do zaleceń innych lekarzy medycyny.

Paweł Sereda
Główny Specjalista ds. BHP
SAFETY Service – Krakowskie Centrum BHP