Pożyczki zaciągane od członków rodziny w większości przypadków są zwolnione z obowiązku podatkowego. Istnieje jednak szereg sytuacji, w których konieczne jest zgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego, a niekiedy również uiszczenie podatku od pożyczonej kwoty.

Pożyczki od najbliższych – zwolnienie z podatku

O zapłatę podatku nie trzeba się martwić, jeśli pożycza się pieniądze od członków najbliższej rodziny, których wyszczególniają stosowne przepisy. Należą do nich:

  • rodzice
  • dziadkowie
  • dzieci
  • wnuki
  • małżonkowie (obecni)
  • macocha i ojczym
  • pasierb.

Pożyczka rodzinna w gronie tych osób nie wymaga zapłaty podatku, ale pod pewnymi warunkami:
- jeśli kwota pożyczki nie przekracza kwoty 9 637 zł – nie trzeba jej ani zgłaszać do urzędu skarbowego, ani płacić od niej podatku (od jednej osoby można pożyczyć taką sumę w ciągu 5 lat)
- jeśli kwota pożyczki przekracza kwotę 9 637 zł – nie trzeba od niej płacić podatku pod warunkiem otrzymania tej sumy na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym oraz złożenia w ciągu 14 dni w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3.
Zwolnienie z podatku dotyczy również pożyczek do wysokości 9 637 zł zaciągniętych od teściów, synowej lub zięcia.

Pożyczki od dalszych członków rodziny i znajomych

W przypadku pożyczki od dalszych członków rodziny np. ciotki, męża siostry lub niespokrewnionych znajomych obowiązują inne zasady dotyczące podatku.

Zwolnienie z podatku jest możliwe tylko po spełnieniu następujących warunków łącznie: jeśli pożyczka od jednej osoby nie przekracza kwoty 5000 zł oraz jeśli suma takich pożyczek od dalszej rodziny lub znajomych nie przekroczyła kwoty 25 000 zł w okresie 3 lat.

Ile wynosi podatek od pożyczki i kto go płaci?

Obowiązek zgłoszenia pożyczki do urzędu skarbowego i ewentualnej zapłaty podatku od pożyczki od rodziny spoczywa zawsze na pożyczkobiorcy. Podatkiem od pożyczki rodzinnej jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% od wartości pożyczki. Należy go uiścić na podstawie deklaracji podatkowej PCC-3 w swoim urzędzie skarbowym (tym samym, w którym składamy pozostałe deklaracje podatkowe np. roczny PIT).

Termin na złożenie deklaracji PCC-3 oraz na zapłatę podatku wynosi 14 dni od otrzymania pożyczki.

Osoby, które chcąc skorzystać z przysługującego im zwolnienia z podatku muszą złożyć jedynie deklaracje PCC-3, także muszą przestrzegać powyższego terminu. W ich przypadku ważne jest również dopełnienie drugiego warunku zwolnienia z podatku, czyli otrzymanie pożyczki na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Otrzymanie pożyczki gotówką z rąk do rąk w kwocie powyżej określonych limitów skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku, nawet jeśli pożyczka była od najbliższej rodziny! Warto także pamiętać, by mieć udokumentowany fakt zaciągnięcia pożyczki od rodziny w postaci umowy pożyczki sporządzonej na piśmie i podpisanej przez obie strony.

Aby uniknąć formalności podatkowych, można skorzystać z usług firmy pożyczkowej. Umowy pożyczki zawarte z instytucją pożyczkową są zawsze zwolnione z podatku. Jeśli rodzina chce udzielić nam wsparcia, zamiast pożyczać nam gotówkę może po prostu udzielić nam poręczenia pożyczki, dzięki której otrzymamy wyższą kwotę nawet przy niezadowalającej zdolności kredytowej.

Więcej informacji na temat pożyczania na ERPPolska.pl