W tym roku na podatników czekają rewolucyjne zmiany w rozliczeniu uzyskanych przychodów za ubiegły rok. Zgodnie z ustaleniami rządowego projektu ustawy o podatku dochodowym przyjętym przez Sejm 4 października 2018 roku, na podatnikach rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 nie będzie spoczywać obowiązek samodzielnego wypełniania zeznania podatkowego. Urzędy skarbowe w całej Polsce przygotowały za część z nich gotowe deklaracje, które wymagają jedynie potwierdzenia lub naniesienia poprawek. Dostępne są one w wersji elektronicznej za pośrednictwem usługi "Twój e-PIT".

Usługa Twój e-PIT - kto będzie mógł z niej skorzystać?

Składanie zeznań podatkowych przez podatników jeszcze do niedawna wymagało wizyty u księgowej bądź samodzielnego rozliczenia w wersji papierowej lub przez Internet. Od bieżącego roku obowiązek rocznych rozliczeń podatkowych przejmuje Krajowa Administracja Skarbowa. Organ bazując na danych dostarczonych w zeszłym roku zobowiązany będzie wypełnić zeznania podatkowe dla podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nie każdy jednak będzie mógł skorzystać z tej możliwości, gdyż usługa e-PIT dotyczy jedynie podatników, którzy zobowiązani są wypełnić formularze podatkowe PIT-37 i PIT-38. Pozostali podatnicy w dalszym ciągu muszą rozliczyć się z fiskusem. Na formularzu PIT-37 rozliczają się pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, a także emeryci i renciści. Z kolei formularz PIT-38 przeznaczony jest dla osób, które rozliczają przychody kapitałowe. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów usługa “Twój e-PIT” od 2020 roku ma zostać poszerzona, dzięki czemu skorzystać z niej będą mogli również przedsiębiorcy rozliczający się poprzez formularz PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

Jak rozliczyć się elektronicznie z “Twój e-PIT”?

Osoby, które chciałyby rozliczyć się z pomocą usługi “Twój e-PIT” muszą wybrać odpowiednią zakładkę na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/. Termin złożenia deklaracji podatkowej upływa 30 kwietnia i do tego dnia najpóźniej możemy zatwierdzić propozycje deklaracji podatkowych. Warto wiedzieć, że pracodawca jest zobowiązany dostarczyć PIT-11 najpóźniej do 28 lutego bieżącego roku. Na dalszym etapie obsługi usługi “Twój e-PIT” będziemy potrzebować danych do uwierzytelnienia - naszego numeru PESEL, a także kwoty przychodu, która została wskazana w PIT za rok 2017 oraz kwoty przychodu za rok 2018, którą znajdziemy w deklaracji od pracodawcy PIT-11.

Korzystając z usługi “Twój e-PIT” można skorzystać również z profilu zaufanego. Zeznanie podatkowe przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową możemy odrzucić i rozliczyć się samodzielnie korzystając z formy elektronicznej lub papierowej. Do uzupełnienia rozliczenia podatkowego wykorzystywane są informacje z wcześniejszych zeznań, dzięki czemu zostaną automatycznie policzone ulgi, z których korzystaliśmy do tej pory. W przypadku, gdy nie podejmiemy żadnego działania - nie zaakceptujemy propozycji wypełnionego zeznania podatkowego ani go nie odrzucimy, wówczas zostanie automatycznie zaakceptowane. Więcej informacji jak rozliczyć i wypełnić rozliczenie PIT przeczytamy na www.Kapitalni.org

Rozliczenie uzyskanych przychodów z pomocą usługi "Twój e-PIT" niesie wiele korzyści - oszczędność czasu, wygodę i bezpieczeństwo. Kolejną zmianą jest termin zwrotu podatku. Tylko 45 dni podatnicy poczekają na zwrot podatku, których PIT-y dotrą do urzędów skarbowych elektronicznie. Podatnicy, którzy do tej pory nie rozliczyli się z dochodów uzyskanych za ubiegły rok, powinni zrobić to jak najszybciej, gdyż do końca rocznego rozliczenia podatkowego zostało niewiele czasu.