Wystawianie faktur nie musi być czasochłonne i skomplikowane biorąc po uwagę chociażby ilość formalności, które nakładają na przedsiębiorcę obowiązujące regulacje. Istnieje kilka prostych sposobów, które sprawią, że wydawać by się mogło żmudne czynności biurowe nabiorą zupełnie nowego znaczenia, najprościej ujmując nie będą kłopotem zarówno dla przedsiębiorcy jak i zatrudnianych pracowników.

Aby praca z fakturami była łatwa i przyjemna konieczny jest wybór dobrego programu fakturującego. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań. Warto mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie z nich zawierają najważniejsze i upraszczające pracę przedsiębiorcy funkcje. Właściciel biznesu, który zdecyduje się na dany program do wystawiania faktur powinien mieć na uwadze chociażby to jak często dane oprogramowanie jest aktualizowane. Narzędzie, które ma służyć uporządkowaniu dokumentacji biurowej powinno być ulepszane o nowe moduły i dostosowywane na bieżąco do zmieniających się przepisów prawnych. Takim programem jest Faktura Small Business (dalej FSB) od firmy MEGA-TECH. To oprogramowanie przygotowane dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie szybkie i w pełni użyteczne funkcjonalności służące fakturowaniu. Poniżej prezentujemy funkcje, w które wyposażony jest program do faktur FSB i które są sposobami na proste fakturowanie.

1. Wystawienia faktur w obcych walutach i językach

Dobry program do fakturowania to taki, który umożliwi użytkownikowi przygotowanie i wydruk faktur w różnych walutach i językach. Jest to bardzo ważne ponieważ przedsiębiorca nie zawęża wówczas grona swoich kontrahentów, jest przygotowany na klienta i jego oczekiwania. W programie FSB możliwość generowania faktur w różnych walutach nie jest ograniczona do kilku znanych walut. Użytkownik może samodzielnie dodać każdą dowolną walutę, a jej aktualny kurs jest automatycznie pobierany z tabeli średnich kursów NBP na dowolny dzień. Podobnie jest z fakturami w różnych językach. Jeżeli kontrahent chce otrzymać fakturę w języku np. niemieckim, wówczas przedsiębiorca korzystający z FSB bez trudu będzie w stanie taką przygotować nie znając nawet języka. 

2. Wystawianie faktur przez czynnych podatników VAT i zwolnionych

Najbardziej popularną grupą przedsiębiorców są czynni podatnicy VAT. Istnieją jednak pewne regulacje prawne, według których można być zwolnionym podmiotowo z tego podatku. Najlepsze oprogramowanie do fakturowania będzie przygotowane na każdą z wymienionych możliwości. Dodatkowo aby uprościć fakturowanie i użytkowanie programu dana aplikacja umożliwi korzystającemu szybką zmianę w programie ustawień jeżeli np. zwolniony z VAT stanie się jego płatnikiem. Program przygotowany przez MEGA-TECH posiada taką funkcjonalność.

3. Praca wielostanowiskowa 

Możliwość pracy wielostanowiskowej to nic innego jak praca z daną aplikacją na kilku różnych urządzeniach. Często przedsiębiorca będący właścicielem firmy zleca wystawianie faktur i innych dokumentów sprzedażowych swoim pracownikom. W tej sytuacji niezbędną i upraszczającą pracę funkcją będzie właśnie praca wielostanowiskowa. Program do fakturowania FSB jest przygotowany na taką ewentualność, tzw. daje możliwość wystawiania przydatnych dokumentów na różnych stanowiskach bez duplikacji danych i wprowadzanych przez pracowników informacji. 

4. Dostosowanie programu do własnych potrzeb

Dobre oprogramowanie powinno umożliwiać korzystającemu dostosowanie programu i jego funkcji do własnych potrzeb, czyli zmiany widoku danych, możliwości skorzystania z różnych szablonów wydruku, wczytania własnego logo, pieczątki, ustawianie czcionki czy wystawienia faktur w kwotach netto lub brutto. W tym przypadku również oprogramowanie Faktura Small Business wykorzystuje moduł, który pozwala użytkownikowi na taką personalizację.

Fakturowanie jest proste, wystarczy tylko zaopatrzyć się w uniwersalne oprogramowanie, które będzie przyjazne dla użytkownika i pozwoli mu szybko i bezproblemowo wygenerować potrzebne dokumenty. Przedstawiony program do faktur od MEGA-TECH jest sam w sobie sposobem na uproszczenie pracy biurowej, zwiększenie bazy kontrahentów, a tym samym rozwój firmy.