Akredytowane laboratorium badawcze to miejsce, gdzie możemy przeprowadzić szereg badań w zakresie weryfikacji jakości żywności. Wykonanie tych badań gwarantuje nam nie tylko pełną wiedzę na temat importowanego produktu, ale też bezpieczeństwo w przypadku zaistnienia wypadku, zatrucia czy zagrożenia zdrowia.

Badania fizykochemiczne i zanieczyszczeń

Akredytowane laboratorium badawcze powinno prowadzić badania na wielu płaszczyznach. Pozwoli nam to uzyskać pewność, że sprzedawany przez nas produkt jest bezpieczny dla konsumentów. Po wykonaniu badań mikrobiologicznych oraz organoleptycznych należy zatem zadbać o wykonanie badań fizykochemicznych. Pozwalają one uzyskać kompleksową wiedzę odnośnie do samego składu produktów, a także obecności w nich mikro- i makroelementów, witamin oraz zanieczyszczeń takich jak metale ciężkie czy pozostałości pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych czy dioksan. Badania te mają na celu ustalenie ilości zanieczyszczeń, które nie mogą występować w większej ilości, niż jest to ustalone prawnie. Jest to szczególnie ważne z racji tego, że wiele gałęzi produkcji żywności zmaga się z postępującą chemizacją uprawy. Tym samym monitorowanie zanieczyszczeń w artykułach spożywczych oraz środkach przeznaczonych do żywienia zwierząt, staję się prawdziwą koniecznością. Z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta najważniejsze jest określenie pozostałości antybiotyków i chemioterapeutyków, pestycydów, obecność dioksyn oraz polichlorowanych bifenyli, zawartość mikotoksyn, obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, akryloamidu, 3-monochloropropano-1,2-diolu, azotanów, melaminy, metali ciężkich oraz toksyn pochodzenia roślinnego.

Leki i grzyby

Poważnym problemem dla producentów i dystrybutorów żywności są antybiotyki oraz chemioterapeutyki, które są powszechnie stosowane przy hodowli zwierząt. Substancje te obecne później w mięśniach i podrobach zwierząt, a także w mleku, jajach czy nawet miodzie, mogą niekorzystnie działać na zdrowie konsumentów żywności. Dlatego musimy dokładnie określić ich zwartość w danej próbce.

Nadmierna ilość pozostałości leków weterynaryjnych występuję, kiedy hodowca nie przestrzega okresów karencji, a także dawkuje leki niezgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii. Często dany lek jest też stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem i podawany zwierzętom, dla których nie został przeznaczony. Aby to zweryfikować, prowadzone są mikrobiologiczne metody przesiewowe, które w stosunkowo szybki sposób pozwalają na ocenę badanej partii surowca. Wykorzystuje się też techniki analityczne w postaci sprzężenie techniki chromatografii cieczowej oraz chromatografii gazowej z tandemową spektrometrią mas. Dodatkowo należy też sprawdzić, czy w badanej żywności nie występują mikotoksyny. To substancje, które produkowane są przez gatunki grzybów pleśniowych. To szczególnie ważne badanie, gdyż w przypadku spożycia dużej ilości tych składników może dojść do poważnego zagrożenia życia konsumenta.