Lider zespołu jest potrzebny w każdej grupie, obojętnie czy jest to dom, szkoła czy praca. Jednak to właśnie w tej ostatniej najczęściej spotykamy się z tym pojęciem przywództwa.

Nic dziwnego, w życiu zawodowym często realizuje się nie własne cele, ale te firmowe. Pracownicy nie robią tego, co chcą, ale to, co muszą. Właśnie dlatego potrzebna jest osoba, która organizuje całą pracę i wyznacza jej cel, a także nadzoruje przebieg działań. Niektórzy ludzie są naturalnymi przywódcami i nadzorują pracę grupy nawet jeśli nie pełnią kierowniczego stanowiska. Jednak odpowiednich możliwości można się także nauczyć. W tym celu organizowane są szkolenia z zarządzania.

Szkolenia dla menadżerów

Kursy dotyczącego zarządzania zespołem kierowane są przede wszystkim do kadry kierowniczej. To menadżer ponosi odpowiedzialność za postępy zespołu (lub ich brak) i to na niego spada obowiązek planowania pracy. By pracować wydajnie, musi potrafić zarządzać czasem, czyli planować ile potrwa pojedyncze zadanie i zadecydować, komu najlepiej je oddelegować. W tym celu musi nauczyć się wcześniej rozpoznawać kompetencje swoich podwładnych ? zamiast kazać pracować wszystkim ?równo?, lepiej wiedzieć, który pracownik pracuje długo, ale dokładnie, a który zapewni szybkie wykończenie pracy, ale w sposób mniej perfekcyjny.

Szkolenie dla menadżerów skupia się także na technikach rozmów z pracownikami i obejmuje takie zagadnienia jak udzielanie pochwał, ale także przekazywanie trudnych informacji (likwidacja etatu, brak przedłużenia umowy) oraz przeprowadzanie rozmowy korygującej. To także nauka, jak rozstrzygać konflikty nie angażując się zbytnio w sprawy podwładnych. Dobry menadżer musi także potrafić oceniać ludzi i nie kierować się własnymi uprzedzeniami w pracy. Dzięki temu zobaczy, kto rzeczywiście najwięcej pracuje (nie ten, który skarży się najgłośniej!), kto jest niedoceniany, a kto wyspecjalizował się w zbieraniu zasług za innych.

Różni pracownicy i różne branże wymagają różnego podejścia do pracy. Właśnie dlatego powstały różne modele zarządzania zespołem. Firma HPRGroup.pl podczas szkolenia dla menedżerów przedstawia najważniejsze z nich, by każdy przywódca mógł wybrać takie, które najbardziej do niego przemawia.

Rozwój nie tylko dla podwładnych

Wyznaczając cele dla zespołu menedżer powinien zadbać również o rozwój pracowników i oceniać, jakie nowe umiejętności powinni zdobyć członkowie zespołu, a także które z posiadanych powinni szlifować. To jednak nie wszystko: by dawać dobry przykład pracownikom menedżer sam powinien dbać o własny rozwój, poznawać nowe techniki zarządzania zespołem i motywowania pracowników.