Gdy w roku 2018 podatnik zarobił kwotę powyżej 8000 zł lub uzyskiwał inny dochód przewidziany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, musi oddać do skarbu państwa należny podatek. Kwota 8000 zł jest to przychód zwolniony ustawowo z naliczania podatku. Co miesiąc każdemu podatnikowi jego płatnik oblicza zaliczkę na podatek. W zeznaniu rocznym ustalamy czy przekazywane zaliczki nie były zawyżone lub za małe.

Deklaracje podatkowe

Na początku każdego roku kalendarzowego, płatnicy wysyłają do swoich pracowników (rencistów, emerytów) informacje o dochodach jakie uzyskali oni za rok poprzedni. Zawarte w tych informacjach dane dotyczą przychodów, kosztów, pobranych zaliczek na podatek, składek na ubezpieczenie społeczne, a także zdrowotnych. Każdy podatnik ma obowiązek, złożenia w stosownym momencie zeznania rocznego przed odpowiednim organem. Urzędy Skarbowe są tymi instytucjami, które przyjmują i rozliczają te deklaracje. W zależności jakie uzyskiwaliśmy przychody i z jakich ulg korzystamy, taki wybieramy formularz do rozliczenia za dany rok. PIT 37 to jeden z najczęściej wybieranych druków. Dotyczy wszystkich, którzy pracowali na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenia, rencistów i emerytów. Do tego pit-u można załączyć odpowiednie druki, gdy chcemy uwzględnić nasze ulgi, obniżające dochód lub podatek. Jeżeli w składanym przez nas zeznaniu rocznym, wyliczony podatek jest niższy od wpłaconych zaliczek, otrzymamy zwrot. 

W jakich terminach odbywają się zwroty nadpłaconych zaliczek?

Ustawodawca przewidział w roku 2019 dwa terminy do zwrotu zaliczek. Są uzależnione od sposobu w jaki rozliczaliśmy się z Urzędem Skarbowym.

Jeżeli składamy deklarację elektronicznie powinniśmy naszą nadpłatę otrzymać w ciągu 45 dni. Ważne jest czy rozliczaliśmy się przed czy po 15 lutego. Jeżeli przed to bieg 45 dni liczony jest od 15 lutego, jeżeli po to od dnia złożenia deklaracji.

Mniej korzystnie wygląda to w przypadku zeznań składanych w innych formach ( osobiście w Urzędzie Skarbowym lub wysyłanie pocztą). Okres w którym powinniśmy otrzymać nasz zwrot to aż 3 miesiące. 

Jest to jeszcze jeden argument na korzyść rozliczania zeznań rocznych elektronicznie.

W jakiej formie otrzymamy nadpłatę podatku?

Gdy rozliczamy swoje dochody na PIT 37, musimy zaznaczyć w jakiej formie chcemy otrzymać ewentualną nadpłatę. Możemy wpisać numer konta, a jeżeli tego nie zrobimy pieniądze otrzymamy za pośrednictwem poczty. W tym przypadku będzie pobrana opłata. Koszt wynosi wtedy 1% plus 5,2 zł. Możemy również zaznaczyć, że chcemy odebrać zwrot w kasie Urzędu Skarbowego. Najwygodniejszą i pozbawioną kosztów formą jest przelew na konto. 

Nie złożenie zeznania w odpowiednim terminie jest karalne. Dlatego lepiej nie czekać do końca z tym obowiązkiem. Jeżeli spodziewamy się zwrotu powinniśmy zeznanie podatkowe złożyć jak najwcześniej, wtedy nasze pieniądze trafią do nas szybciej. Na początku okresu rozliczeniowego do urzędów wpływa mniej deklaracji co pozwala na szybsze weryfikacje.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.