Turyści, nawet jeśli przyjeżdżają do Oświęcimia jedynie na dzień lub nawet kilka godzin zostawiają w mieście pieniądze. To dla nich zatem mieszkańcy starają się tworzyć wciąż nowe firmy handlowe o profilu pamiątkarskim, kafejki, restauracje i bary oraz małe, prowadzone przez rodziny sklepy. Generują one w mieście sporą liczbę miejsc pracy, z czego korzystać mogą osoby szukające zatrudnienia jako kelner, barman, sprzedawca, księgowy, kierowca, czy też zaopatrzeniowiec. Turystyka rozwija się w Oświęcimiu również za sprawą położenia miasta nad rzeką Sołą i związanych z tym terenów rekreacyjnych i walorów przyrodniczych. Te ostatnie sprawiają przy okazji, że na terenie miasta istnieje też duży obszar ze stawami hodowlanymi, a zatem jest to miejsce, gdzie pracy szukać mogą osoby związane z pracą rybaka, umiejętnością odławiania ryb i zarybiania stawów, a także potrafiących dbać odpowiednio o wspomnianą hodowlę.

Turystyczny charakter miasta i jego najbliższych okolic wyznaczają też znajdujące się na jego terenie zabytki, w tym Zamek w Oświęcimiu, Synagoga i Muzeum Żydowskie, pałac i kościół w Grojcu. Ciekawa jest ponadto oświęcimska Starówka z licznymi, zabytkowymi kamienicami.

Ale nie samą turystyką oczywiście Oświęcim żyje. Kto szuka w tym mieście pracy może też liczyć na kilka znajdujących się tutaj dużych zakładów przemysłowych, jak np. firma „Synthos” – producent wyrobów chemicznych, zresztą jeden z największych tego typu w Europie. Zdecydowana jednak większość działających na tutejszym rynku pracy firm, to przedsiębiorstwa małe, prowadzone głównie przez osoby fizyczne. Daje to spore możliwości, co do znalezienia odpowiedniej dla siebie pracy z uwagi na zróżnicowany charakter działających firm. Najwięcej dotyczy handlu i usług. Drugą, co do liczebności grupą małych firm są w Oświęcimiu przedsiębiorstwa zajmujące się transportem, magazynowaniem towarów oraz budownictwem i remontami. Aktualne oferty pracy można znaleźć na portalu pracy.

Omawiając lokalne rynki pracy zapomina się o administracji samorządowej i państwowej. A stanowią one wcale nie tak małą liczbę miejsc pracy. O zatrudnienie więc można dowiadywać się w UM Oświęcim, czy Starostwie Powiatowym, bo i takie w Oświęcimiu istnieje. W tym przypadku warto rozpocząć poszukiwania od sprawdzenia oficjalnych stron tychże instytucji, bo nabór odbywa się często w drodze konkursu. Podobnie rzecz się ma z siecią szkół i przedszkoli oraz obiektów o charakterze kulturalnym. Wszędzie tam istnieje możliwość zatrudnienia i to nie tylko dla specjalistów z danej branży, bo przecież do obsługi takich miejsc potrzeba również księgowych, kadrowych, nie mówiąc już o personelu niższej rangi.