W dziale „transport i gospodarka magazynowa” według klasyfikacji stosowanej przez Główny Urząd Statystyczny, w Czechowicach-Dziedzicach zarejestrowanych jest ponad 170 firm. Jak na miasto liczące 35 tysięcy mieszkańców, trzeba przyznać, że jest to spora ilość. Swoje firmy lokują tu mniejsi i więksi przewoźnicy działający w obrębie regionu i kraju, ale też na szlakach międzynarodowych. Na pracę mogą więc tu liczyć przede wszystkim kierowcy z uprawnieniami do jazdy pojazdami różnej kategorii, ale też mechanicy, osoby ze znajomością pracy w logistyce, magazynierzy, operatorzy wózków widłowych oraz, rzecz jasna, wszyscy mający kwalifikację do pracy w administracji, księgowości, kadrach, czy też firmach ochroniarskich. Daje to całkiem ciekawy pod tym względem rynek pracy

Co sprawiło, że transport, czy też logistyka upatrzyły sobie to miejsce? Wydaje się, że decydujące w przypadku Czechowic-Dziedzic jest położenie miasta – tuż obok drogi krajowej nr 1 łączącej Aglomerację Śląską z południową granicą Polski, a zatem z Czechami i Słowacją. Kolejnym plusem jest ważny pod względem strategicznym tutejszy węzeł kolejowy i obecność firm specjalizujących się w naprawie i remontach taboru kolejowego oraz firmy zajmującej się  towarowymi przewozami kolejowymi - „Cargo” S.A., co dodatkowo wzbogaca tutejszy rynek pracy o możliwość zatrudnienia dla ludzi z zawodami kolejowymi.

Przyszłość pod tym względem jawi się więc dla Czechowic – Dziedzic dosyć pozytywnie, bo transport zarówno drogowy, jak i kolejowy z pewnością nie zanotuje szybko recesji. Wręcz przeciwnie, wciąż na rynku brak jest przecież kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów ciężkich. Dodatkowo Czechowice-Dziedzice mogą się już niedługo stać miejscem, gdzie równie silnie rozwinie się transport rzeczny. Tutaj bowiem planuje się początek żeglugi towarowej na Wiśle, co w przyszłości ma być wraz ze szlakiem na Odrze mocno rozwiniętą gałęzią gospodarki transportowej.

Nie tylko jednak kierowcy, czy też logistycy mogą liczyć na ciekawą pracę w Czechowicach. Wciąż obecny jest tu przemysł wydobywczy w postaci kopalni „Silesia”, czy mocno osadzony na rynku paliw przemysł rafineryjny. Obie firmy gwarantują więc stabilne i dobrze płatne, jak można się domyślać, zatrudnienie. I to dla specjalistów, jak i całej gamy ludzi o różnych zawodach stanowiących obsługę wspomnianych przedsiębiorstw. Zawsze aktualne ofert pracy w Czechowicach-Dziedzicach można znaleźć na portalu pracy.

Ciekawą tymczasem alternatywą pracy jest w Czechowicach-Dziedzicach możliwość zatrudnienia w zakładzie produkującym zapałki. Dziennie wytwarza się tu ich blisko 70 mln sztuk! Firma „PCC Consumer Products” zatrudnia kilkaset osób jednak wciąż jest otwarta na ciekawe propozycje. Może więc warto spróbować.