Organ podatkowy sporządzi dla wszystkich podatników zeznania na formularzach PIT-37 przeznaczone dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej oraz PIT-38 przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych.

Termin udostępnienia rozliczenia podatkowego został wyznaczony na okres od 15 lutego 2019 r.  do 30 kwietnia 2019 r., jeśli podatnik w tym terminie nie podejmie żadnych działań, zeznanie podatkowe sporządzone przez organ skarbowy zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie skutkowało wywiązaniem się z obowiązku złożenia zeznania podatkowego za rok 2018.

Informacja o sporządzeniu deklaracji zostanie przesłana do podatnika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms-a.

Podatnik będzie mógł dokonać następujących czynności:

 1. weryfikacji zeznania podatkowego i jego akceptacji,
 2. modyfikacji np. wybrać opcję rozliczenia wraz z małżonkiem,
 3. odrzucenia i dokonania samodzielnego rozliczenia z organem skarbowym.

Ponadto podatnik, który dokonał rozliczenia z urzędem skarbowym w formule automatycznego zaakceptowania formularza PIT-37 oraz PIT-38 zostanie poinformowany  o konieczności dokonania wpłaty.  Płatność należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

Kolejne PIT w przyszłym roku

Od rozliczeń za 2019 rok, czyli składanych w 2020 roku ta znacząca zmiana ma objąć także podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się za pośrednictwem  formularzy PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

Zwrot podatku

Podatnicy, którzy złożą zeznania podatkowe za pośrednictwem aplikacji elektronicznej e-deklaracji otrzymają zwrot nadpłaty w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego zamiast w ciągu 3 miesięcy.

Podpisywanie formularzy podatkowych

Podpisem kwalifikowanym można podpisać wszystkie formularze, danymi autoryzującymi  formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8A

Formularze interaktywne zawarte na stronie internetowej Ministerstwa Finansów należy wypełnić i wysłać zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. wejdź na stronę e-Deklaracje/Złóż e-deklaracje
 2. pobierz odpowiedni formularz dotyczący wybranego przez Ciebie podatku
 3. wypełnij formularz
 4. podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
 5. wyślij.

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji modułów kadry-płace można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

Aby to zrobić:

 1. pobierz właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML(link otwiera nowe okno w innym serwisie)
 2. wypełnij formularz
 3. podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
 4. wyślij dokument ze swojej aplikacji

Aby skorzystać z Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. uruchom odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia  dostępną w zakładce - Dokumentacja IT
 2. wypełnij formularz
 3. podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
 4. wyślij dokument do UBD

 

Sprawdź też:

 

Podstawa prawna: 

 • ustawa 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126).

Barbara Dąbrowska
dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej,
manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej