Wypadek komunikacyjny czy wypadek przy pracy? Przy spełnieniu odpowiednich wymogów można otrzymać za nie od ubezpieczyciela odszkodowanie za poniesiony uszczerbek majątkowy i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie. Możliwe jest także domaganie się od ubezpieczyciela stosownej renty z tytułu utraty lub pogorszenia się zdolności zarobkowej czy też widoków powodzenia na przyszłość. Żądań, których zaspokojenia od ubezpieczyciela może domagać się poszkodowany jest zatem sporo. Jednak każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z towarzystwami ubezpieczeniowymi, wie, że pomocną i miłą obsługę można otrzymać głównie przy zwieraniu umowy. Wtedy, gdy dochodzi do szkody, ubezpieczyciele nie dość, że przeciągają sprawy, to jeszcze dodatkowo wypłacają nieraz rażąco niskie w odszkodowania stosunku do powstałego uszczerbku. W takich przypadkach warto skorzystać z profesjonalnej pomocy ekspertów w tej dziedzinie.

Kiedy i za co można otrzymać odszkodowanie?
O odszkodowanie można ubiegać się na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej, na przykład komunikacyjnej czy na życie, ale jej brak wcale nie zamyka drogi. Odszkodowanie można otrzymać także za błąd lekarski czy zakażenie szpitalne, wypadek na miejskim chodniku czy też za śmierć bliskiej osoby. Najczęściej prowadzone są sprawy dotyczące odszkodowań z OC, AC oraz NNW, kiedy ubezpieczyciel nie wypłacił wystarczającej kwoty.

Zasadniczo o wypłatę odszkodowania można walczyć w terminie do 3 lat od momentu ustalenia sprawcy szkody. Warto pamiętać o tym, że można ubiegać się o nie także wtedy, gdy do wypadku doszło poza granicami Polski. Okres przedawnienia może jednak ulec zmianie wtedy, gdy powstałe szkoty są skutkiem czynu niedozwolonego ? wtedy stosuje się okres do 20 lat od daty zaistnienia szkody.

Czy warto zawierać ugodę z ubezpieczycielem?
Towarzystwa ubezpieczeniowe często proponują zawarcie ugody. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jej podpisanie zamyka inne drogi roszczenia, dlatego przed zdecydowaniem się na taki krok należy się poważnie zastanowić nad tym, czy jest to opłacalne. W większości przypadków wyższą kwotę można wywalczyć przed sądem, ale oznacza to także przedłużoną procedurę i konieczność wybrania prawnika, który może sprawę poprowadzić.

Tylko mniejszość klientów samodzielnie dochodzi roszczeń, co związane jest w szczególności z brakiem odpowiedniej do tego wiedzy prawniczej. Można jednak uzyskać kompleksowe wsparcie specjalistów w tej dziedzinie ? kancelarii prawnych i firm, które zajmują się pomocą w odzyskiwaniu odszkodowań dla swoich klientów i są w tym niezawodne!

Wybierz wsparcie ekspertów
Działa coraz więcej firm, które zajmują się reprezentacją poszkodowanych i pomagają im w odzyskiwaniu odszkodowań. Wiele z nich zapewnia pełną obsługę włącznie z doradztwem, przygotowaniem dokumentów, uczestnictwem w rozprawach. Warto wybierać firmy, w których zatrudnieni są prawnicy z odpowiednim doświadczeniem i szeroką znajomością przepisów prawa, ponieważ nie każda jest w stanie zapewnić fachową pomoc, szczególnie w trudnych sytuacjach.

Jedną z firm w branży jest kancelaria prawna Promanus z Katowic, która, oprócz świadczenia standardowych usług prawnych dla klientów indywidualnych i firm, pomaga im również w dochodzeniu sprawiedliwości w nierównej walce z ubezpieczycielami.

Zatem odzyskanie odszkodowania może być znacznie prostsze wtedy, gdy wybierze się do współpracy firmę z należytym doświadczeniem w tej dziedzinie. Jej eksperci zadbają o to, aby sprawa zakończyła się pomyślnie dla klienta. Koszty obsługi nie są spore, a wtedy, gdy zapłata jest pobierana dopiero po zakończeniu sprawy, na początek nic się nie traci!