Choć krajowe i unijne przepisy nie sprzeciwiają się modyfikacji zamówienia, w tym również o istotnym charakterze, to czy w trybie sprostowania można podzielić zamówienie na części?

Problem

Zamawiający wszczął postępowanie w tzw. trybie unijnym. Otrzymał pytania od wykonawcy, z których wynikało, że postępowanie powinno być podzielone na części. Po przeanalizowaniu przedmiotu zamówienia uznał, że dokona sugerowanego podziału. Jednak sprostowanie ogłoszenia przez dokonanie podziału nie może być opublikowane, gdyż  pojawia się informacja: „Uprzejmie informujemy, że nie możemy opublikować modyfikacji do ogłoszenia 2018/S......., ponieważ nie można dodawać lub usuwać dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania. W stosownych przypadkach prosimy również o unieważnienie krajowej publikacji ogłoszenia”. Czy należy unieważnić postępowanie?

Wyjaśnienie

Z informacji zawartej w pytaniu wynika, że na dokonanie zmiany nie pozwalają względy techniczne ogłoszenia o zamówieniu oraz jego sprostowania. Trudno zatem udzielić merytorycznego wyjaśnienia w tej kwestii. Jeśli konieczne jest unieważnienie postępowania, to jedyną podstawą będzie tu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp wskazujący, że jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Trudno tu uznać, że wada jest niemożliwa do usunięcia lub że w wyniku takiej zmiany konieczne byłoby unieważnienie postępowania, w szczególności, że pośród przesłanek unieważnienia umowy (art. 146 ust. 1 ustawy Pzp) brak takiej, która odpowiadałaby sytuacji zamawiającego.

Z uwagi jednak na techniczny brak możliwości dokonania zmiany proponuję unieważnić postępowanie, zachowując w celach dowodowych informację otrzymaną z Dz.Urz. UE. W przypadku odwołań na czynność unieważnienia postępowania lub w razie negatywnych opinii organów kontrolnych dowód taki pomoże w argumentowaniu poprawności działań zamawiającego.

Przeczytaj też: Podział zamówienia na części – o czym musisz pamiętać
 

Agata Smerd – szkoleniowiec, praktyk, kontroler zamówień publicznych, zawodowo zajmuje się zamówieniami publicznymi od 2003 roku, przez lata związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, ekspert zewnętrzny przy Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aktywna członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, stale współpracuje z Portalem Zamówienia Publiczne www.portalzp.pl.