W transporcie drobiu wykorzystuje się odpowiednie pojazdy ze specjalistycznym wyposażeniem. Samochody i naczepy wykorzystywane podczas przewozu drobiu muszą zapewniać bezpośredni dostęp do zwierząt, umożliwiając przy tym także zapewnienie im właściwej opieki oraz ich inspekcję.

 

W produkcji drobiu jednym z kluczowych elementów jest odpowiedni transport. Szacuje się, że każdego tygodnia na terenie Unii Europejskiej przeprowadza się transport ponad 10 milionów różnych zwierząt gospodarskich, w tym między innymi drobiu ? piskląt, niosek reprodukcyjnych oraz towarowych, a także brojlerów. Dopasowany typ transportu jest w stanie zapewnić zwierzętom bezpieczną podróż, a tym samym wpływa także na poziom dobrostanu.

Transport i jego negatywne skutki

Transport negatywnie oddziałuje na stan zwierząt, uznawany jest za jeden z najważniejszych czynników stresogennych. Wśród negatywnych skutków transportu u drobiu obserwuje się w szczególności:

  • utratę upierzenia, która u kur może dochodzić nawet do 30%
  • pogorszenie jakości pierza u gęsi i u kaczek
  • zmniejszenie przyrostu masy ciała u brojlerów
  • nasilona agresja i zwiększona śmiertelność

Właśnie dlatego tak ważne jest zapewnienie zwierzętom właściwych warunków transportu. Oznacza to w szczególności przestrzeganie przepisów ? aktów oraz rozporządzeń, które określają warunki przewozu zwierząt, w tym również drobiu. W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi w tej dziedzinie są ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724) oraz rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 roku (Dz. U. 1998 r. Nr 86 poz. 552).

W jaki sposób transportuje się bezpiecznie drób?

Do transportu drobiu wykorzystuje się specjalne kontenery ? znajdują one zastosowanie zarówno w przypadku przewozu jednodniowych piskląt, jak i już dorosłego drobiu.

Wszystkie kontenery powinny być dezynfekowane po zakończeniu transportu, co ma na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Kontenery muszą spełniać także wymogi wymiarowe, aby ptaki mogły być przewożone w komfortowych warunkach. Zbyt duże zagęszczenie może spowodować zmniejszenie dobrostanu.

Gęstość załadunku dla transportu drobiu w kontenerach:

  • kurczęta jednodniowe ? od 21 do 35 cm2 na kurczę
  • drób o wadze niższej niż 1,6 kg ? od 180 do 200 cm2 na kg
  • dróg o wadze od 1,6 kg do 3 kg ? 160 cm2 na kg
  • drób o wadze od 3 kg do 5 kg ? 115 cm2 na kg
  • drób o wadze powyżej 5 kg ? 105 cm2 na kg

Warunki przewozu dotyczą także zapewnienie odpowiedniej temperatury oraz cyrkulacji powietrza ? transport powinien być optymalnie realizowany w temperaturze do 10 do 25 stopni Celsjusza. Gdy temperatura jest wyższa niż 30 stopni Celsjusza, maksymalnie może trwać do 45 minut. Gdy podróż trwa więcej niż 12 godzin, na leży zapewnić dostęp do wody i paszy (dla piskląt to więcej niż 24 godziny, ale pod warunkiem, że zakończy się ona podczas 72 godzin po nastąpieniu wylęgu). Ptaki muszą być przy tym trzymane w półmroku.

Najlepiej transport powierzać doświadczonym w tym firmom. Jeżeli chodzi o transport drobiu, warszawa oraz inne duże miasta oferują usługi tego rodzaju. Realizują je firmy posiadające odpowiednie zaplecze w postaci specjalistycznych naczep do przewozu drobiu w kontenerach.