Gdy prowadzisz działalność gospodarczą – bez względu na jej skalę czy też na branżę, w której funkcjonujesz – ponosisz z tego tytułu rozmaite koszty. Dlatego właśnie prawo podatkowe przewiduje możliwość odliczenia ich od uzyskiwanego przychodu. W praktyce oznacza to tyle, że podatki płacisz jedynie od faktycznego dochodu. Co jednak możesz wliczyć w koszty? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Kwestie związane z tym, co można wrzucić w firmowe koszty, reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jej zapisami, za koszty uzyskania przychodu uznaje się wydatki, które przedsiębiorca ponosi, aby osiągnąć przychody lub zachować lub zabezpieczyć źródło przychodów. Jak widać, jest to dość ogólna definicja, która może pozostawiać szerokie pole do interpretacji.

Nieco więcej rozjaśniają interpretacje, które są wydawane przez urzędy skarbowe. Wskazują one, że aby dany wydatek mógł być wliczony w koszty, podatnik (przedsiębiorca) musi wykazać związek przyczynowo – skutkowy między jego poniesieniem a osiąganymi przez firmę przychodami. A jak to się przekłada na praktykę?

Typowe koszty, które możesz odliczyć od firmowego przychodu, to…

Lista typowych kosztów, które ponosi niemal każdy przedsiębiorca jest stosunkowo długa. Wymieńmy najistotniejsze wydatki, które możesz odliczyć od firmowego przychodu.

 • Koszty związane z założeniem działalności oraz wszelkie koszty urzędowe – np. ponoszone opłaty skarbowe, związane z uzyskiwanymi poradami prawnymi itp.
 • Sprzęt firmowy – komputer, drukarka, samochód czy maszyna produkcyjna – wszystko, co jest Ci potrzebne do prowadzenia działalności jest kosztem. Od przychodu możesz odliczyć zarówno zakup samych maszyn i urządzeń, jak i wydatki związane z ich eksploatacją.
 • Koszty stałe, np. wydatki na czynsz, media, usługi telekomunikacyjne itp.
 • Wynagrodzenie dla pracowników / zleceniobiorców (również, jeśli decydujesz się na outsourcing) itp., a także składki ZUS, pod warunkiem, że zostały opłacone.
 • Wydatki na reklamę i promocję działalności – ale uwaga! Nie wliczają się w to tzw. wydatki na reprezentację, a więc np. zakup prezentów dla kontrahentów.
 • Koszty związane z wyjazdami służbowymi. Możesz w nie wliczyć nie tylko koszty paliwa, ale także wydatki na środki transportu publicznego (pociągi, autobusy etc. – tu do rozliczenia wystarczy bilet), a także taksówki czy przejazdy Uberem. Co ważne, możesz również zaliczyć do kosztów opłaty za przejazd autostradą – i to na podstawie paragonu fiskalnego.

Warto przy tym pamiętać, że każdy koszt musisz udokumentować. W większości przypadków najlepszym sposobem jest poproszenie sprzedawcy o wystawienie faktury. Niemniej jednak, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, wydatki m.in. na przejazd płatną autostradą czy zakup środków czystości, BHP oraz materiałów biurowych w sklepach detalicznych wystarczy paragon fiskalny. Trzeba go jednak odpowiednio opisać.

Co jeszcze można odliczyć?

Lista rzeczy, które możesz odliczyć od firmowego przychodu nie kończy się na tych wymienionych powyżej. W koszty możesz wliczyć również m.in.:

 • wydatki związane z prowadzeniem i wykonywaniem operacji finansowych – m.in. koszty prowadzenia konta firmowego, koszty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów, koszty leasingu (w całości lub tylko od części odsetkowej spłacanych rat – w zależności od typu leasingu), a także koszty, które ponosisz z tytułu faktoringu (w tym mikrofaktoringu);
 • wydatki na firmową polisę ubezpieczeniową,
 • wydatki związane z zakupem produktów spożywczych do biura – np. kawy, herbaty czy ciastek dla pracowników, a także kontrahentów odwiedzających Twoją siedzibę – uwaga! czym innym jest kupno jedzenia do biura, a czym innym zaproszenie kontrahenta do restauracji – ten drugi przypadek może być uznany za wydatek na reprezentację, przez co nie należy go najczęściej wliczać w koszty;
 • zakup odzieży roboczej, a także koszty jej eksploatacji – np. wydatki na pranie odzieży roboczej przez budowlańców,
 • zakup okularów przez pracowników, którzy przynajmniej 50% swojego czasu pracy spędzają przed komputerem,
 • wydatki na szkolenia i materiały edukacyjne związane z rozwojem działalności.

Jeśli masz wątpliwości, czy dany wydatek Twojej firmy jest kosztem, który możesz odliczyć od przychodu – zawsze możesz się zgłosić po indywidualną interpretację podatkową do urzędu skarbowego. W ten sposób rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości i zyskasz pewność, że rozliczasz się prawidłowo.

Materiał powstał przy współpracy z Finiata.pl. Dowiedz się więcej o faktoringu: https://www.finiata.pl/blog/co-to-jest-faktoring

 

Artykuł sponsorowany