Odlewnictwo jako technologia wytarzania przedmiotów, zwłaszcza ze stopów metali dzieli się na kilka różnych metod. Jedną z najczęściej stosowanych jest metoda piaskowa. Na czym polega i jakie cechy posiadają tak przygotowane wyroby?

Odlewy piaskowe – w jaki sposób powstają?

Odlewy piaskowe wykonuje się w ręcznie wykonanych formach stworzonych ze specjalnie przygotowanej masy formierskiej. Kształt i odpowiednie wymiary nadaje się im poprzez mechaniczną obróbkę (metoda CNC lub powierzchniowa). Do formy wlewa się ciekły metal, a następnie czeka się, aż surowiec zastygnie do odpowiedniej temperatury. Tak powstałe półwyroby przygotowuje się do procesu dalszej obróbki.

Charakterystyka odlewów piaskowych:

Zazwyczaj o cechach wyrobów wykonanych tą metodą mówi się w kontekście innej metody – ciśnieniowej. Odlewy ciśnieniowe pozwalają na tworzenie bardziej precyzyjnych przedmiotów, jednak zazwyczaj są to elementy o mniejszej wadze i rozmiarze. Odlewy piaskowe cechują się co prawda większą chropowatością powierzchni niż ciśnieniowe, ale za to pozwalają na uzyskanie komponentów o znacznych rozmiarach i wadze nawet do 50 kg. Kolejną zaletą jest także niższy niż w przypadku metody ciśnieniowej koszt oprzyrządowania i szybszy proces uruchomienia produkcji.

Odlewy tego typu powstają w stosunkowo krótkim czasie, łatwo też o stworzenie dużej ilości identycznych elementów.

Kiedy warto zdecydować się na odlewy piaskowe?

Na odlewy piaskowe warto zdecydować się, w momencie w którym stuprocentowa precyzja i bardzo wysoka dokładność wykonania nie są potrzebne. Jeśli produkt ma osiągnąć dużą wagę (nawet do 50 kg.) to również w tym przypadku stosuje się metodę odlewów piaskowych. Brak gładkości powierzchni w pewnych przypadkach może rekompensować szybkość wykonania – i tu technologia odlewów piaskowych zdecydowanie wygrywa ze swoją konkurencją.

odlewypiaskowe-odlewniakowala.jpg