Ubezpieczyciele proponują swoim klientom coraz więcej typów polis turystycznych. Przed wyjazdem na urlop warto postarać się zdobyć jak najwięcej informacji na ten temat.

 

Z rynku ubezpieczeniowego docierają pozytywne informacje: wśród Polaków panuje coraz większa świadomość potrzeby wykupienia polisy turystycznej. Rosną także kwoty, na które się ubezpieczamy. Przed rokiem 2015 wśród sprzedanych ubezpieczeń przeważały polisy na 10–20 tys. euro, dziś kwota powyżej 30 tys. euro na koszty leczenia to minimum (źródło: https://biznes.newseria.pl/news/polski-rynek-ubezpiecze,p458372859). Z jakich form polisy turystycznej możemy skorzystać?

Zdrowie przede wszystkim

Turyści, zwłaszcza ci wyjeżdżający za granicę, mogą skorzystać z kilku opcji ubezpieczenia. Standardowa polisa turystyczna gwarantuje pokrycie wszystkich kosztów leczenia oraz odszkodowanie na wypadek śmierci bliskiej osoby (np. w czasie podróży). Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania z opieki medycznej w państwach należących do Unii Europejskiej na takich samych prawach, jak ich obywatele. Inne ubezpieczenie przysługuje osobom przewlekle chorym. W Wielkiej Brytanii mogą one skorzystać z usług takich firm jak Insurance Choice, która proponuje ofertę zwaną travel insurance with pre-existing medical conditions. Szczegółowe wykazy chorób przewlekłych znajdują się na stronach ubezpieczycieli.

Dodatkowa ochrona

Niektórzy przed wyjazdem na urlop decydują się również na wykupienie ubezpieczenia samochodu. Dotyczy to zwłaszcza osób, które planują wakacje poza granicami Unii Europejskiej – w UE wystarczające jest obowiązkowe OC. Przed skutkami kolizji i stłuczek przezornych turystów ochroni Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, czyli tzw. „Zielona Karta”, która zapewnia kierowcom polisę Assistance. Turyści mogą również wykupić ubezpieczenie bagażu, co będzie przydatne w przypadku jego zniszczenia lub kradzieży. Należy jednak pamiętać, że tego typu polisy nie obejmują m.in. pieniędzy w gotówce oraz cennego sprzętu elektronicznego.

Dysponując wiedzą o polisach turystycznych, możemy łatwiej poruszać się wśród ofert towarzystw ubezpieczeniowych. A później pozostanie nam tylko cieszyć się spokojnym urlopem.