Praca kuriera to dynamiczne zajęcie. W codziennej pogoni za realizacją zleceń trzeba brać pod uwagę sytuacje nieprzewidziane, jak poważna awaria, kolizja czy kradzież pojazdu bądź ładunku. Na szczęście można się od tego rozsądnie ubezpieczyć.

 

Rosnąca popularność zakupów w internecie znacząco wpływa na dynamikę wzrostu rynku przesyłek kurierskich. Operatorzy logistyczni, walcząc o klienta, oferują coraz krótszy czas dostawy, ubezpieczenia na wypadek opóźnienia itp. Według informacji prezentowanych w raporcie Perspektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 rokuwartość rynku kurierskiego w kraju na koniec roku osiągnie 6,4 mld PLN, co oznacza średnioroczne tempo wzrostu rynku na poziomie ok. 12% (źródło: https://www.pwc.pl/pl/pdf/kep-raport-pwc.pdf). Nie ma wątpliwości, że liczba zleceń dla kurierów będzie rosła. Jak przygotować się do pracy pod presją czasu i zminimalizować ryzyko związane z przestojami?

Odpowiednie ubezpieczenie może okazać się kluczowe. Wynika to z doświadczeń bardziej rozwiniętych rynków, np. brytyjskiego. Firmy brokerskie komponują tam specjalne pakiety ofert ogólnie nazywane courier insurancezoptymalizowane pod kątem potrzeb kurierów i oparte na wieloletniej analizie ich potrzeb. Na podstawie oferty Insurance Factory z Wielkiej Brytanii widać się, że do podstawowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej kuriera, oprócz standardowego OC i Autocasco, należą:

  • ubezpieczenie towarów w transporcie,
  • ubezpieczenie poprawnej dostawy,
  • ubezpieczenia pojazdu dostawczego z towarem.

Standardowa wysokość limitów odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi do 10 tys. GBP w przypadku towarów w transporcie. Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności kuriera osiągają sumę gwarancyjną do 2 mln GBP z możliwością jej podniesienia do kwoty 5 mln GBP, jeżeli jest to konieczne.

Ubezpieczyciele przewidują także ochronę kierowców początkujących w branży. Można zakupić pakiety przewidujące m.in.:

  • podwyższone ryzyko pracy młodego i niedoświadczonego kierowcy,
  • zgubienie kluczyków,
  • utratę gadżetów będących narzędziem pracy.

 

Optymalizacja kosztów w firmie kurierskiej to ważny element strategii działania. Warto dokładnie przemyśleć potrzeby związane z ochroną ubezpieczeniową, aby w przypadku wystąpienia szkody nie ponosić dodatkowych kosztów. Można założyć, że prognozowany wzrost wartości rynku przesyłek kurierskich wpłynie na intensyfikację konkurencji w dziedzinie ubezpieczeń dla pracujących w tej branży.