Szkoda na pojeździe nie z własnej winy może przytrafić się każdemu z nas. Wówczas dobrze wiedzieć co nas czeka i jak walczyć z ubezpieczycielem o należne odszkodowanie, szczególnie że znaczna część odszkodowań jest zaniżana nawet o 50%.

 

Zaniżone odszkodowanie na pojeździe. Jak walczyć z ubezpieczycielem?

Szkoda na pojeździe nie z własnej winy może przytrafić się każdemu z nas. Wówczas dobrze wiedzieć co nas czeka i jak walczyć z ubezpieczycielem o należne odszkodowanie, szczególnie że znaczna część odszkodowań jest zaniżana nawet o 50%.

 

Miałeś szkodę z winy innego uczestnika ruchu. Co teraz?

W takim przypadku warto wezwać na miejsce policje, która wskaże sprawcę i ukaże go mandatem. Brak policji może być powodem trudności w uznaniu odpowiedzialności przez ubezpieczyciela – sprawca bowiem może wycofać swoje oświadczenie o winie i zmusić nad do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Najlepiej tego samego dnia zgłosić szkodę do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku oraz wezwać rzeczoznawcę w celu wykonania kalkulacji kosztów naprawy.

Po uzyskaniu pierwszego kosztorysu i wypłaty sumy bezspornej, poszkodowany powinien poddać kosztorys gruntownej analizie.

 

Jak ocenić czy kosztorys ubezpieczyciela nie zawiera błędów?

Dysponując kosztorysem wykonanym przez ubezpieczyciela warto poradzić się specjalisty, najlepiej rzeczoznawcy majątkowego, który oceni poprawność wyliczeń.

Dokonując samodzielnej oceny kosztorysu należy zwrócić uwagę na poniższe elementy:

- dane pojazdu przyjętego do kalkulacji – należy sprawdzić czy specyfikacja pojazdu odpowiada naszemu pojazdowi – rok, model, przebieg, wyposażenie dodatkowe;

- zastosowana stawka roboczogodzin (RBG) – czy odpowiada stawce średniorynkowej czy jest zaniżona;

- zastosowane części do naprawy – czy są to części oryginalne (O), czy zamienniki najlepszej jakości (Q) czy gorszej jakości (P, PT, PJ);

- czy w kosztorysie zastosowano jakiekolwiek potrącenia i amortyzacje.

 

Analiza kosztorysu na podstawie powyższych wytycznych pozwoli określić czy odszkodowanie jest prawidłowo wyliczone.

 

Jak walczyć o wyższe odszkodowanie?

Aby uzyskać wyższe odszkodowanie poszkodowany powinien dysponować właściwymi argumentami. W takiej sytuacji pomoże nam właśnie rzeczoznawca lub warsztat naprawczy, który może dokonać własnego przeliczenia lub uzupełnić kosztorys o dodatkowe pozycje wcześniej nie ujęte.

 

Faktury i rachunki za naprawę pojazdu

Składając odwołanie do ubezpieczyciela możemy oprzeć się nie tylko na kosztorysie własnym, ale również na fakturach potwierdzających poniesione wydatki. Kwestionowanie ich przez ubezpieczyciela w praktyce jest dużo trudniejsze niż kwestionowanie kosztorysu – dokumentu teoretycznego, który nie przedstawia realnie wykonanej naprawy a jedynie kalkulacje kosztów.

 

Pozew o odszkodowanie za naprawę pojazdu

Jeżeli mimo złożenia odwołania ubezpieczyciel nie zmienia swojego stanowiska, warto rozważyć wytoczenie powództwa o odszkodowanie. Koszt złożenia pozwu to 5% wpis sądowy, koszt biegłego – ok. 1000 zł oraz koszty wynajęcia prawnika. Na rynku funkcjonują również kancelarie odszkodowawcze, które mogą podjąć prowadzenie sprawy w oparciu o rozliczenie od efektu.

 

Więcej informacji na temat zasad rozliczenia szkody na pojeździe i walki o odszkodowanie dowiesz się na stronie www.LexHelper.pl. Tutaj również uzyskasz bezpłatną konsultację sprawy.