Od dnia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zauważyć można znaczny rozwój krajowej gospodarki, w szczególności dzięki pochodzącym z UE ogromnym funduszom przeznaczonym na rozwój. Wzrost liczby przedsiębiorstw jest zatem jednoznaczny z potrzebą budowy znacznie większej ilości hal produkcyjnych. Wiele firm, dzięki pozyskanym dodatkowym funduszom, rozpoczęło pracę nad rozbudową tych już istniejących.

Wybór lokalizacji pod budowę hali produkcyjnej


Wybór odpowiedniej lokalizacji hali produkcyjnej ma bardzo duży wpływ na przyszłość powstałej inwestycji, nawet jeśli jej inwestorzy nie do końca są tego świadomi. Nieodpowiednio dobrane miejsce do prowadzenia własnego biznesu może w przyszłość albo wynieść inwestora na wyżyny lub niestety, nawet go znacząco pogrążyć. Lokalizacja powinna być przede wszystkim atrakcyjna. Co to oznacza w praktyce? Cóż, najpierw należy sobie bardzo dokładnie przemyśleć, gdzie najlepiej sprawdziłby się profil naszej działalności. Chodzi tu o to, że np, obrzeża miasta bardziej nadadzą się na dużą hale produkcyjną niż kawiarnie, kino czy restaurację. Warto również zwrócić uwagę na uwarunkowania terenowe. Na podmokłych terenach a nawet bagnach ciężko będzie zbudować halę produkcyjną, a nawet gdyby na takie rozwiązanie inwestor bardzo mocną się upierał, osuszenie terenu o ile w ogóle jest możliwe, pochłonęłoby ogromne środki finansowe.

Optymalne warunki pod budowę hali produkcyjnej


Niezależnie od rodzaju planowanej inwestycji, każdy inwestor zanim rozpocznie jakiekolwiek prace budowlane zobowiązany jest do zapoznania się z planem zagospodarowania przestrzennego danego terenu. W zdecydowanej większości przypadków nie będzie to stanowiło zbyt poważnego problemu, gdyż niemal każda działka taki plan posiada. Jeśli jednak, pechowo go nie ma swoje kroki należy skierować do starostwa powiatowego lub urzędu miejskiego, odpowiedniego do lokalizacji danego gruntu. Tam z całą pewnością taki dokument otrzymamy. Pozwoli on ustalić, czy dany teren nadaje się pod rozpoczęcie planowanej inwestycji.

http://www.wpip.pl/technologie/