Zakładanie ogrodów zimowych staje się coraz popularniejsze. Co roku ich liczba wzrasta o 40% w porównaniu do roku poprzedniego. Podpowiadamy jak założyć ogród zimowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Zgłoszenie do urzędu

Sprawę budowy ogrodów zimowych oraz altan ogrodowych, wiat i innych małych budowli w ogrodzie reguluje art. 21 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego. Zgodnie z nim obiekt o powierzchni 25 metrów kwadratowych nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia do odpowiedniego urzędu starostwa. Zgłoszenie musi być złożone przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac. Nie ma tu znaczenia czy ogród będzie dobudowywany do istniejącego już budynku, będzie samodzielną budowlą czy zabudową istniejącego już tarasu.

W zgłoszeniu należy opisać rodzaj inwestycji, charakter robót i sposób ich wykonania oraz termin rozpoczęcia prac. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • prawo własności do nieruchomości,

  • odpowiednie szkice lub rysunki.

Jeżeli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi sprzeciwu, można przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych. Nie może to jednak nastąpić później niż przed upływem 2 lat od wyznaczonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia inwestycji.

 

ogr2.jpg

Pozwolenie na budowę

Mimo bardzo dużej liberalizacji prawa budowlanego, czasami także w przypadku ogrodów zimowych wymagane jest pozwolenie na budowę. Dotyczy to najczęściej sytuacji, gdy na terenie ogrodu znajduje się więcej niż 2 obiekty o powierzchni 25 m2 na każde 500 m2 powierzchni ogrodu. Pozwolenia na budowę wymaga także obiekt, którego powierzchnia przekracza 25 m2 lub oddalony jest od granicy mniej niż 4 metry w przypadku ścian szklanych lub 3 metry w przypadku ścian murowanych. W takiej sytuacji do wniosku o pozwolenie na budowę powinna być dołączona zgoda sąsiada.

 

ogr3.jpg

 

Kiedy urząd może się sprzeciwić

Urząd starostwa może zgłosić sprzeciw wobec inwestycji w formie decyzji administracyjnej. Dzieje się tak najczęściej w przypadku niedopełnienia wszystkich formalności przez zgłaszającego. Dostaje on wtedy dodatkowy termin na uzupełnienie braków formalnych, jeżeli nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, następuje sprzeciw. Sprzeciw urzędu może nastąpić także w przypadku rozpoczęcia prac przed zgłoszeniem zamiaru budowy ogrodu zimowego, urząd może nawet nakazać rozbiórkę istniejącej już konstrukcji. Czasami nawet już w trakcie realizacji budowli niezgłoszonej organ administracyjny pozwala na jej legalizację, ale oplata jest bardzo wysoka i wynosi 5000 zł. Wbrew pozorom formalności związane z założeniem ogrodu zimowego nie są bardzo skomplikowane i czasochłonne. Wymagają właściwie jednej wizyty w urzędzie.

Porady przygotowano dzięki współpracy ze specjalistami ze sklepu z drewnianą architekturą ogrodową www.ProduktyOgrodowe.pl.