Co się stanie jeśli w terminie nie uregulujesz należności wobec np. sprzedawcy energii elektrycznej? Czy nawet jeden dzień opóźnienia grozi wstrzymaniem dostaw prądu?

Termin płatności rachunku

Standardowy termin płatności faktury to 14 dni. W przypadku opłat za prąd nie jest inaczej – firmy energetyczne dają nam przeważnie 14-21 dni na uregulowanie należności. Co ważne termin ten jest liczony od daty wystawienia dokumentu, a nie od daty otrzymania. Na termin płatności wpływ może mieć okres rozliczeniowy – im jest krótszy, tym mniej czasu na zapłacenie rachunku. O terminie płatności nie decyduje natomiast forma faktury (papierowa lub elektroniczna). Warto się dowiedzieć, czy dana firma energetyczna umożliwia rozłożenie długu na raty. Jeśli odbiorca ma wątpliwości co do zasadności wysokości rachunku to może złożyć reklamację, która zatrzymuje proces odcięcia dostaw energii. 

Kluczowe 30 dni

Przedsiębiorstwo energetyczne oczywiście ma prawo wstrzymać odbiorcy dostawy prądu, gdy ten zalega z płatnościami. Dotyczy to jednak tych odbiorców, którzy nie opłacili rachunku w ciągu 30 dni od terminu płatności. Co więcej, aby wstrzymanie dostaw energii elektrycznej było zgodne z prawem to odbiorca zalegający z opłatami powinien na piśmie otrzymać w tej sprawie stosowne zawiadomienie zawierające dodatkowy, termin płatności – 14 dni. Jeśli powyższe warunki związane w procesem wstrzymania dostaw energii nie zostaną spełnione, to ewentualne odcięcie prądu będzie bezprawne.

Wznowienie dostaw prądu

Jeśli odbiorca zapłaci zaległą fakturę za prąd to dostawca energii ma obowiązek bezzwłocznie wznowić dostawy. Ile kosztuje wznowienie dostaw? Po pierwsze warto wiedzieć, że tego typu opłatę pobiera dystrybutor energii elektrycznej. W przypadku, gdy otrzymujemy jeden rachunek za prąd to opłatę za wznowienie odbiorca wpłaca na konto sprzedawcy, który następnie rozlicza się z dystrybutorem. Przeważnie opłata za wznowienie dostaw jest doliczana do kolejnej faktury. Wysokość opłaty jest uzależniona od rejonu dystrybucyjnego, w jakim znajduje się odbiorca. W ogóle nie ma znaczenia od jakiego sprzedawcy odbiorca kupuje prąd. PGE Dystrybucja, Energa Operator, Tauron Dystrybucja oraz Enea Operator za ponowne przyłączenie do sieci pobiera opłatę w wysokości 83,56 zł netto. Nieco mniejszą opłatę pobiera innogy Stoen Operator – 82,49 zł netto. Oczywiście do kosztów za nieterminowe płacenie rachunków trzeba doliczyć odsetki oraz opłaty za ewentualne monity.

EnergiaDirect.pl