Dochodowy biznes wymaga innowacyjnych rozwiązań. Te z kolei generują wysokie koszty - wie o tym każdy przedsiębiorca. Zobacz, w jaki sposób uzyskać wsparcie na rozwój swojego biznesu.

Przekształcenie firmy w Centrum Badawczo-Rozwojowe

O uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorstwa prowadzące działalność o charakterze innowacyjnym, jak i podmioty, które dopiero rozpoczynają działalność zakładającą realizację projektów badawczo-rozwojowych. Poprawnie wypełniony wniosek musi zawierać: nazwę firmy, adres siedziby oraz przedsiębiorcy, numer NIP oraz REGON, informacje o formie prawnej firmy, przychodach netto, a także opis dotychczas przeprowadzonych badań wraz z wykazem posiadanych akredytacji lub patentów. Status CBR zostaje nadany przez Ministra Gospodarki.

Listę placówek posiadających status Centrów Badawczo-Rozwojowych można znaleźć na stronie mr.bip.gov.pl. Na dzień 12 czerwca 2017 roku jest ich w całej Polsce jedynie 39. A przecież przekształcenie przedsiębiorstwa w Centrum Badawczo-Rozwojowe to realne korzyści dla biznesu! Od 1 stycznia 2018 roku firmy posiadające status CBR będą mogły dokonać wyższego odpisu podatkowego. W myśl projektu ustawy zgłoszonej w maju bieżącego roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedsiębiorstwa posiadające status B+R będą mogły odliczyć nawet 150% poniesionych kosztów kwalifikowanych[1].

Konkurs z funduszy Unii Europejskiej na uzyskanie dotacji na budowę lub rozbudowę własnego CBR

Infrastruktura badawcza wymaga potężnych nakładów finansowych. W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zostały uwzględnione środki na budowę lub rozbudowę Centrów B+R oraz realizację projektów B+R. Środki te dostępne są zarówno dla dużych firm, jak i przedsiębiorstw należących do sektora MŚP.

Dotacje na innowacje to szansa na uzyskanie wsparcia na rozwój firmy właśnie w obszarze badań i rozwoju. Źródłem największej liczby programów jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Kwota dofinansowania uzależniona jest m.in. od wielkości firmy oraz jej lokalizacji. Środki uzyskane w ramach dofinansowania można przeznaczyć na pokrycie kosztów realizacji projektów badawczych (tj. realizacji tzw. agendy badawczej), wykonania niezbędnych prac budowlanych, zakupu ziemi lub aparatury badawczej.

Wszelką pomoc w sprawie dotacji na innowacje uzyskają Państwo od specjalistów z Crido TAXAND na tej stronie internetowej https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/ 

 

[1] Źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/zaczynamy-konsultacje-ii-ustawy-o-innowacyjnosci.html