Własne mieszkanie lub dom jednorodzinny to spełnienie marzeń wielu Polaków. Większości z nas dążenie do ich realizacji kojarzy się z kredytem hipotecznym i spłatą ogromnych odsetek dla banku. Alarmujące dane odnośnie sytuacji mieszkaniowej w kraju stały się impulsem dla rządu do poszukiwania nowych rozwiązań. W chwili obecnej coraz głośniej mówi się o programie Mieszkanie+, jako alternatywie na bolączki społeczeństwa.

Mieszkanie Plus ma obejmować trzy filary. Pierwszy to wsparcie budownictwa społecznego. Drugim jest budowa tanich mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Trzeci filar to Indywidualne Konta Mieszkaniowe. O ile pierwsze dwa z nich adresowane są do konkretnego grona odbiorców, o tyle trzeci filar ma być opcją dla każdego. Ustawa o IKM trafi pod obrady wkrótce. Jej wejście w życie planowane jest na początek przyszłego roku. Jednak już teraz znane są wstępne założenia, które przybliża szczegółowo strona http://ikm.org.pl/. Osoby zainteresowane znajdą tam również najnowsze doniesienia dotyczące rządowego programu.

Czym są IKM?

IKM to propozycja dla osób gotowych oszczędzać na cele mieszkaniowe. Specjalne konta do gromadzenia środków mają dawać ich posiadaczom szereg profitów. Wszystkim tym, którzy pamiętają czasy PRL-u przyszło z pewnością na myśl skojarzenie z książeczkami mieszkaniowymi. W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia święciły one triumfy popularności. Prawie każdy odkładał na mieszkanie i posiadał taką książeczkę. W tamtych czasach to również miało być wsparcie od państwa dla obywateli. Przy IKM sytuacja wygląda trochę inaczej, gdyż nie wyznaczają one kwoty, jaką ich posiadacz ma uzbierać. Jedynym warunkiem gwarantującym uzyskanie korzyści jest oszczędzanie przez co najmniej 5 lat (jeżeli beneficjent wypłaci środki wcześniej utraci prawo do odsetek i dopłat).

Kto będzie mógł założyć IKM?

Indywidualne Konta Mieszkaniowe mają być dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Wstępne założenia nie przewidują limitów dochodowych czy wiekowych. Jedynym warunkiem jest oszczędzanie na szeroko rozumiane w tym przypadku cele mieszkaniowe. Środki mają służyć nie tylko zakupowi nieruchomości, ale także poprawie warunków w lokalach.

Korzyści z IKM

Konta w ramach programu będzie można zakładać jedynie w bankach i SKOK-ach biorących w nim udział. IKM zgodnie z zapowiedzią zostaną zwolnione z podatku Belki, ale tylko do pewnej kwoty. Obecnie taki przywilej dotyczy jedynie Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). Instytucje finansowe zobowiązane zostaną do oprocentowania kont, jednak nie przewiduje się narzucenia im przez ustawę jego wysokości. Dlatego oferty mogą się od siebie różnić i warto będzie szukać najlepszej poprzez rozmowę z doradcami lub chociażby korzystając z rankingu Indywidualnych Kont Mieszkaniowych.

Ponadto, dla osób spełniających kryteria przewidziane są dopłaty od państwa. Nie są one jeszcze znane, jednak najprawdopodobniej dotyczyć będą rodzin wielodzietnych, osób młodych nabywających pierwszą nieruchomość oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W uchwale dotyczącej Mieszkania+ zawarta jest wzmianka mówiąca, iż dopłaty mogą mieć różne wysokości i zależeć na przykład od liczby wychowywanych dzieci.

Na co będzie można przeznaczyć środki z IKM?

Środki z Indywidualnych Kont Mieszkaniowych będzie można przeznaczyć na szeroko rozumiane cele mieszkaniowe. Wymieniane są tutaj: budowa domu, kupno działki budowlanej, domu jednorodzinnego lub mieszkania, wkład własny do TBS oraz wykup udziałów w spółdzielni mieszkaniowej. Także koszty prac poprawiających dotychczasowy standard domu lub mieszkania poprzez przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, wykończenie, remont lub modernizację będzie można opłacić za zaoszczędzone pieniądze. Spożytkowanie oszczędności z IKM niezgodne z zapisami wskazanymi w ustawie skutkować ma koniecznością zwrotu profitów.

Po upływie minimalnego czasu oszczędzania posiadacz IKM będzie mógł wypłacić całość lub część zaoszczędzonych pieniędzy. Gdy minie 12 miesięcy od daty pierwszej wpłaty lub ostatniego przeniesienia, albo warunki jakie proponuje bank lub SKOK ulegną zmianie (zostaną podniesione opłaty za prowadzenie rachunku lub obniżeniu ulegnie roczna stopa oprocentowania w danej instytucji finansowej), uczestnik programu będzie mógł bezpłatnie przenieść konto wraz z oszczędnościami.

Jaka wysokość środków zostanie przeznaczona na IKM?

IKM będą finansowane z budżetu państwa, z rezerwy przeznaczonej obecnie na finansowanie Mieszkania dla Młodych. Dlatego pierwsze realne wsparcie finansowe beneficjenci odczują po wygaśnięciu MdM, czyli od roku 2019. Docelowo na program Indywidualnych Kont Mieszkaniowych zostanie przeznaczone 3 mld złotych, z tym że ich ilość będzie różna w poszczególnych latach. Dofinansowanie w 2019 roku ma wynieść 200 mln zł, rok później 400 mln zł, w roku 2021- 600 mln zł, na rok 2022 przewiduje się 800 mln zł, a w roku 2023 to już 1 mld zł. Jak widać z każdym kolejnym rokiem wysokość dopłat będzie wzrastała o 200 mln zł.

Kiedy będą IKM?

Ustawa o IKM ma trafić pod obrady w drugiej połowie tego roku. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przewiduje, iż wejdzie ona w życie z początkiem 2018 roku. Rząd chce, aby pierwsze konta można było zakładać od początku przyszłego roku. Dofinansowania ruszą w 2019 roku, po odblokowaniu środków z budżetu.

A może przed IKM lokata?

Na rozpoczęcie programu IKM będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Na razie osoby, które posiadają oszczędności i chcą uzyskać z nich profity, mogą ulokować swoje środki na lokacie lub koncie oszczędnościowym. Dzięki temu ich pieniądze już w chwili obecnej zaczną przynosić dodatkowe zyski. Wybór oferty gwarantującej atrakcyjne oprocentowanie i warunki lokowania nie jest łatwy. Porównanie produktów wielu banków jest czasochłonne, jednak można go dokonać w szybki sposób korzystając z rankingu lokat i kont oszczędnościowych na stronie http://extralokaty.pl/. Znajdują się tam również poradniki jak wybrać dobrą lokatę oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze.