Coraz więcej osób, głównie młodych mężczyzn, obiera sobie za cel zdobycie posady policjanta i sprawdzenia się w zawodzie stróża prawa. Jakie wymagania należy spełnić, by móc ubiegać się o taką posadę? Czy praca ta słusznie bywa dla niejednego szczytem marzeń? Jakie są jej zalety? Czy ma jakieś wady? Sprawdź poniżej!

Pracy policjanta z pewnością nie można odmówić pożyteczności czy nieprzewidywalności. Odpowiadanie za bezpieczeństwo kraju i społeczeństwa to rola niezwykle odpowiedzialna; aby móc aplikować na takie stanowisko należy spełnić kilka podstawowych formalnych warunków, wymagań, którymi są:

  • -posiadanie polskiego obywatelstwa,
  • -ukończenie 18 roku życia,
  • -niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • -posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  • -korzystanie z pełni praw publicznych,
  • -posiadanie nieskażonej opinii,
  • -posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej – dotyczy osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
  • - posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby, podczas której niezwykle ważna jest dyscyplina i podporządkowanie.

Dodatkowo mile widziane są u kandydatów ukończone wyższe studia, zwłaszcza na kierunkach prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych, bezpieczeństwie narodowym czy wewnętrznym. „Punktowane” dodatkowo mogą być wszelkie kursy i tytuły: ratownika, ratownika medycznego, instruktorów, a także prawo jazdy w kategorii A lub C.

Rekrutacja do Policji składa się kilku etapów, po pierwsze należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w komendzie wojewódzkiej, powiatowej czy miejskiej. Kandydaci są następnie zapraszani na test wiedzy, który składa się z 40 losowo wybranych przez komputer pytań dotyczących informacji związanych z władzą ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. Kolejnym etapem jest egzamin sprawnościowy, w którym kondycja, szybkość są najbardziej pożądanymi elementami. Osoby, które uzyskują najlepsze wyniki zapraszane są do uczestnictwa w rozwiązaniu testów psychologicznych – obrosłych wieloma już legendami. Niezwykle trudne, wg niektórych, testy mają sprawdzić przystosowanie kandydata ta do roli policjanta, jego dojrzałość emocjonalną, odporność na stres, jednak jeżeli kandydat jest dobrze przygotowany do tego etapu rekrutacji, nic nie powinno go zaskoczyć. Wiele osób rekomenduje dostępne w Internecie symulacje, które doskonale wprowadzają w sytuacje testową, przez co pozwalają przygotować się merytorycznie i psychicznie do prawdziwego testu. Platforma www.testymultiselect.pl  zawiera testy, które doskonale odzwierciedlają poziom i sytuacje egzaminacyjną. Znajdziemy tam testy z wiedzy ogólnej, testy na wykorzystanie logiki, na refleks, spostrzegawczość, a dodatkowo każdy test ma określony czas, podczas którego należy udzielić odpowiedzi - dokładnie taki sam, jak na prawdziwych testach. Korzystanie z takich pomocy jest dużym ułatwieniem oraz odciążeniem dla umysłu, który prawdziwy test rozpozna jako coś już znajomego.

Kolejnym etapem, do którego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście psychologicznym, jest rozmowa kwalifikacyjna, a następnie komisja lekarska, która oceni zdolność psychiczną i fizyczną do służby w Policji.

Osoby, które całą rekrutację przeszły prawidłowo i teraz mogą cieszyć się z pełnienia roli stróża prawa, powinny mieć na względzie to, że zawód ten, prócz wielu zalet, ma także swoje wady, o których należy pamiętać.  

Jedną z głównych wad tego zawodu jest ryzyko, które niesie za sobą każda interwencja policji. Pamiętajmy, że policjanci dość często spotykają się oko w oko z wieloma przestępcami, osobami niebezpiecznymi.  A kontakt z nimi nie zawsze ma szczęśliwy i pomyślny finał.

Wciąż dość często policja nie wzbudza respektu wśród niektórych środowisk, co również może powodować sytuacja nie do końca przyjemne, z pewnością osoby słabsze psychicznie nie poradziłyby sobie w takich sytuacjach, stąd dość racjonalne wydaja się wymagania podczas testów psychologicznych. Nie każdy jest zdolny do pracy w dużym stresie, w nerwowych sytuacjach.

W ciągu ostatnich lat doświadczyliśmy ogromnej zmiany, która z pewnością nie jest korzystna dla służb mundurowych; niegdyś jedna z głównych zalet pracy w policji – możliwość przejścia na wcześniejsza emeryturę po 15 latach służby,  obecnie została wydłużona do 25 lat.

Wszelkie wady, także te subiektywne, mogą jednak zostać przyćmione przez niewątpliwe zalety tej służby: począwszy od tych przyziemnych- pewnej pensji, stałej pracy, korzystania z wielu praw pracowniczych, zapewniających stabilne życie i bezpieczeństwo, aż po nieprzewidywalność każdego dnia, brak schematu oraz wciąż istniejące, mimo wszystko, zaufanie społeczne.

Panowie policjanci powinni także mieć na względzie jeszcze jedną kwestię – przysłowie za mundurem panny sznurem, które jest przecież mądrością narodu.