Tradycyjny parasol ma chronić przed deszczem lub słońcem. Jak to się ma zatem do funduszy parasolowych? Otóż te mają chronić inwestora… przed tzw. podatkiem Belki, czyli od zysków kapitałowych. Pozwalają także na dość dużą swobodę w doborze strategii inwestycyjnych. To główne zalety tego narzędzia finansowego. Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Pod parasolem korzystniej

Nazwa tego funduszu to dosłowne tłumaczenie angielskiego zwrotu „umbrella fund”, co ma oddawać główne założenie tej konstrukcji finansowej. Oznacza to, że inwestor, zmieniając strategię inwestowania w obrębie subfunduszy tego samego funduszu parasolowego, nie zostanie obciążony obowiązkiem opłaty podatku od zysków kapitałowych. Co prawda ten się nie roztopi, ale zostanie po prostu naliczony dopiero przy wypłacie środków.

Pod „jednym parasolem” mogą znaleźć się fundusze różnego typu m.in. akcji, obligacji czy stabilnego wzrostu, więc możliwości inwestycyjne są spore. Dzięki odroczeniu obowiązku płacenia podatku od zysków za każdą zmianą inwestor zyskuje na wartości pieniądza w czasie. Oznacza to, że ostatecznie opłacany podatek jest niższy – tym bardziej, im dłużej inwestor inwestuje w fundusze parasolowe oraz im częściej dokonuje zmian.

Jaki fundusz parasolowy wybrać?

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie o to, który fundusz parasolowy jest najlepszy. Nie jest jednak tajemnicą, że do tych najczęściej spotykanych zalicza się fundusze skupiające zarówno subfundusze akcji, pieniężne, jak i mieszane, więc to te warto rozważyć w pierwszej kolejności.

Należy się także zastanowić nad akceptowalnym ryzykiem inwestycji. Jeśli jest niskie, to lepszym wyborem mogą okazać się fundusze konserwatywne. Bezsprzeczny jest jednak fakt, że zyski z takiej inwestycji będą niższe niż te, które mogłyby przynieść fundusze agresywne. Zatem do kolejnych spraw wartych rozważenia przed wyborem funduszu jest cel inwestycji oraz horyzont czasowy. Im dłuższa perspektywa inwestowania, tym większe możliwości ograniczania ryzyka.

Zatem oferta funduszy parasolowych powinna zaciekawić zwłaszcza tych, którzy mają wiedzę na temat zasad tego rodzaju inwestowania. Warto także skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Leggmason, które przedstawi ofertę w szczegółach.