Program Mieszkanie dla Młodych, przygotowany z myślą o wszystkich osobach które mają w planach zakup pierwszej nieruchomości, realizowany jest od roku 2014. Jego zasadniczym celem jest pomoc państwa dla wszystkich tych którzy nie byliby samodzielnie sprostać zakupowi nowemu lokum albo po prostu bez odpowiedniego wsparcia nie odważyli by się na zobowiązania kredytowe. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z licznymi zasadami, obostrzeniami w ramach realizacji tego programu. Nie każdy może liczyć na otrzymanie pomocy w jego ramach. Jakie są najważniejsze założenia programu Mieszkanie dla Młodych?

 

Jakie osoby mogą uzyskać pomoc?

Skoro mowa o mieszkaniach dla młodych to ustawodawca dokładnie określił górną granicę wieku. Każdy starający się o dofinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego nie może mieć więcej niż 35 lat. Wiek liczony jest rocznikami, nie na podstawie daty urodzenia składającego wniosek. Skorzystać z programu mogą zarówno małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci lub też single.

 

MdM wspomoże tylko przy zakupie pierwszego mieszkania

Tylko osoby które do tej pory nie posiadały mieszkania, domu mogą starać się o udział w programie Mieszkanie dla Młodych. Nawet będąc współwłaścicielem jakiegokolwiek lokum automatycznie wykreśla się z możliwości korzystania z tego typu dofinansowania.

 

Na co można przeznaczyć pieniądze z programu Mieszkanie dla Młodych?

Przepisy dość jasno, czytelnie regulują to jakiego rodzaju nieruchomości mogą być zakupione w ramach częściowego dofinansowania z MdM. W grę wchodzą zarówno mieszkania jak i domy jednorodzinne. Nie ma znaczenia czy mowa o rynku wtórnym czy pierwotnym. Jednak bardzo dokładnie zaznaczono jakie powierzchnie mogą zostać wybrane. I tak w przypadku mieszkań maksymalnie może to być 75 m², w przypadku domów metraż musi zamykać się w 100  m². Istnieje możliwość skorzystania z ofert o większym metrażu i otrzymania dopłat z MdM. Mówimy tutaj o sytuacji kiedy osoby starające się o dopłatę posiadają troję lub więcej dzieci. Wtedy w obu przypadkach nieruchomości mogą mieć metraż większy o 10 m².

 

Dochody wnioskodawcy mają znaczenie?

Nie jest istotne jakie dochody posiadają osoby starające się o uzyskanie dofinansowania w ramach tego programu. Wszyscy mają tutaj równe szanse, wszyscy jeżeli spełnią określone kryteria mogą liczyć na uzyskanie odpowiedniej dopłaty.

 

Czy istnieje dowolność w wyborze nieruchomości?

Czy osoby które przymierzają się o uzyskiwanie dopłat w ramach MdM mogą postawić na każdą nieruchomość, mogą zdecydować się na wybór najdroższych miejskich inwestycji mieszkaniowych? Nic z tych rzeczy. Ustawodawca przewidział jednoznacznie jaki cel ma program Mieszkanie dla Młodych i dlatego też stosowane są specjalne przeliczniki i wskaźniki które określają ile maksymalnie może kosztować metr kwadratowy mieszkania by istniała szansa pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jego kupna. Bierze się tutaj pod uwagę choćby fakt w jakim mieście jest kupowane mieszkanie, dom. Czy to stolica województwa, czy ościenna gmina, a może tereny z dala od wielkich ośrodków miejskich. Inaczej oblicza się również wartości dla nieruchomości z rynku pierwotnego i rynku wtórnego.

 Maksymalna cena metra kwadratowego w IV kwartale 2016 nieruchomości, które „łapią się” pod dofinansowanie z MdM:

 

Jakie dopłaty?

Skorzystanie z programu „Mieszkanie dla Młodych” pozwala na uzyskanie dopłaty od 10% do 30% wartości mieszkania. Najwięcej uzyskać mogą osoby które posiadają minimum trójkę dzieci. Rodziny z dwójką dzieci to dopłata 20%, z jednym dzieckiem dopłata wynosi 15%. Wszyscy samotni, żyjący w konkubinacie lub też małżeństwa bez dzieci to dopłata tylk0 10%. Warto odnotować, że jeżeli w przeciągu 60 miesięcy od zakupu domu, mieszkania i skorzystania z programu MdM urodzi się w rodzinie trzecie dziecko, to otrzymuje się dodatkowo 5% dopłaty.

 

Wyjście z programu MdM

Program Mieszkanie dla Młodych naturalnie posiada obostrzenia o których należy pamiętać. Aby nie stracić dofinansowania, aby nie zwracać otrzymanej pomocy trzeba przestrzegać dokładnie przepisów. Najbardziej istotne obostrzenia? W przeciągu 5 lat nie wolno w jakikolwiek sposób sprzedać lokum które jest przedmiotem uczestnictwa w programie. Nie wolno również w tym okresie dokonać zakupu kolejnej nieruchomości. Zabrania się wynajmy lokum lub też zmiany jego przeznaczenia.
 

Więcej porad na temat zakupu nowych nieruchomości znajdziesz: tutaj