W bieżącym 2016 roku, polskie rodziny otrzymały wsparcie finansowe. Dotację otrzymuje każda rodzina posiadająca minimum dwójkę dzieci. Kwota 500 zł przyznawana jest bez względu na wysokość dochodu netto w rodzinie, na drugie i kolejne dziecko. Z kolei rodziny uboższe mogą starać się o dotację nawet na pierwsze dziecko. Dla niejednych jest to bardzo wysoka suma pieniężna, która pomoże pokryć część, a może nawet całość wydatków miesięcznych  związanych z utrzymaniem potomka. Pozwoli opłacić przedszkole, wydatki na książki, ubranie i wyżywienie.

 

W bieżącym 2016 roku, polskie rodziny otrzymały wsparcie finansowe. Dotację otrzymuje każda rodzina posiadająca minimum dwójkę dzieci. Kwota 500 zł przyznawana jest bez względu na wysokość dochodu netto w rodzinie, na drugie i kolejne dziecko. Z kolei rodziny uboższe mogą starać się o dotację nawet na pierwsze dziecko. Dla niejednych jest to bardzo wysoka suma pieniężna, która pomoże pokryć część, a może nawet całość wydatków miesięcznych  związanych z utrzymaniem potomka. Pozwoli opłacić przedszkole, wydatki na książki, ubranie i wyżywienie.

Otrzymanie zasiłku jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić i złożyć w swojej gminie odpowiedni formularz.  Wniosek można również złożyć za pośrednictwem Internetu. Zawarte w nim dane na dotację dla drugiego i kolejnego dziecka są przyznawane na bieżąco i weryfikowane na podstawie aktów urodzenia / dowodów osobistych /  członków rodzin. Natomiast rodziny, które starają się o zasiłek już na pierwsze dziecko muszą złożyć stosowne dokumenty finansowe. Na ich podstawie dochód rodziny jest skrupulatnie przeliczany. Środki finansowe są przelewana w ustalonych odgórnie terminach na podane konta wnioskodawców.

Rząd nie kontroluje na co pieniądze są przeznaczane. Wiele osób wypowiedziało się, że dotacja pozwoliła pokryć podstawowe wydatki związane z wychowaniem dzieci, a część rodzin odkłada na czarną godzinę i lokuje pieniądze w Banku. Oczywiście znalazły się opinie o 500 plus również mało przychylne. Jak wiadomo, wychowanie dziecka nie kończy się w dniu 18 urodzin dziecka. Często wydatki związane na przykład ze studiami są bardzo wysokie. Wielu rodzin nie stać na wysłanie potomka na studia. Nie pomogą nie raz nawet stypendia przyznawane przez większość uczelni. Sam dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały naukowe są na tyle kosztowne, że duża grupa młodzieży chcąc kontynuować naukę, musi zdecydować się na studia zaoczne i poszukiwanie pracy. W razie nagłych, krótkotrwałych problemów finansowych można wziąć szybką pożyczkę (np. MoneyMan).

Duże gro osób szuka odpowiedzi na pytanie, czy dzięki projektowi rządowemu zwiększy się populacja. Czy nastąpi znaczny przyrost naturalny? Czy więcej rodzi zdecyduje się na kolejne dziecko? Czy małżeństwa dotąd bezdzietne wykorzystają ten pozytywny oddźwięk? Dla przykładu - okręg mazowiecki według statystyk z GUS wyróżniał się dotąd większą ilością narodzin na tle innych województw. Na 1000 ludności wskaźnik wyniósł 0,7. Czy dzięki programowi rodzina 500 plus wyniki te ulegną zmianie ? Na próżno jak na razie doszukiwać się odpowiedzi. Musi upłynąć kilka lat abyśmy poznali odpowiedzi na wyżej postawione pytania.