Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością samodzielnego odprowadzania podatków od uzyskanych dochodów. Podatek dochodowy jest ściśle regulowany w prawie i praktycznie każdy, kto osiąga jakiś dochód, musi go odprowadzać. W przypadku osób zatrudnionych, w ich imieniu robi to pracodawca. W przypadku przedsiębiorców muszą oni robić to sami. Jest jednak pewien próg uzyskiwanego dochodu, który pozwala na niepłacenie podatku dochodowego. Jest to tak zwana kwota wolna od podatku. Do osiągnięcia jej poziomu nie trzeba nic płacić, po jej przekroczeniu zobowiązanie się automatycznie pojawia.

 

Zobowiązanie wobec państwa

Podatek dochodowy jest to zobowiązanie, które dotyczy każdego, kto uzyskuje dochód. Niezależnie od charakteru zatrudnienia oraz rodzaju podpisanej umowy, konieczność regulowania podatku spoczywa na wszystkich bez wyjątku. Oczywiście, poziom należności może się różnić zależnie od sposobu uzyskania dochodu. Sam obowiązek jednak pozostaje. Podatek dochodowy może więc być regulowany na zasadach ogólnych lub liniowy.

Podatek regulowany na zasadach ogólnych to podatek płacony w dwóch progach. Jeżeli zarobimy do 85 528,00 zł należy zapłacić 18% od zarobionej rzeczywiście kwoty minus 556,02 zł (kwota wolna od podatku). Jeżeli dochód przekracza tę kwotę, do urzędu skarbowego, należy wnieść opłatę w wysokości 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528,00 zł. Oznacza to, że pierwszy próg podatkowy to 18% , a drugi 32%.

Podatek liniowy jest to podatek na poziomie 19% niezależnie od zarobionej kwoty. Czy będzie to poniżej 85 tys. zł czy powyżej tej kwoty, podatek jest zawsze na tym samym poziomie. Podatek liniowy można zadeklarować samodzielnie. Jest to decyzja podatnika.

Kwota wolna od podatku

Rok rocznie rząd określa wysokość kwoty wolnej od podatku. Jest to kwota dochodu określana w skali roku, która stanowi swego rodzaju granicę. Dochody uzyskiwane na poziomie poniżej tej kwoty nie wymagają opodatkowania, są z niego zwolnione. Dochody uzyskiwane powyżej tej granicy podlegają opodatkowaniu. W Polsce od 2009 roku kwota wolna od podatku, mimo podwyżek i zmiany wartości pieniądza, nie uległa zmianie i jest na poziomie 3091 zł. Oznacza to, że opodatkowana jest dopiero nadwyżka uzyskiwana powyżej tej kwoty. Kwota wolna nie jest bowiem opodatkowana, nawet gdy podatnik ją przekracza.

Przykład:

W ciągu roku uzyskano dochód na poziomie 5000zł. Kwotę podatku wyliczymy na podstawie wzoru:

Dochód*18% - 556,02 zł

5000*18% - 556,02 = 900 – 556,02 = 343,98zł

Podatek do zapłacenia od 5000 zł dochodu to 343,98 zł. A skąd te 556,02 zł? To właśnie jest kwota wolna od podatku, 3091*18% daje wartość 556,02 zł i musi być ona zabezpieczona. Mimo przekroczenia kwoty wolnej nie może być pobrana.

Naturalnie, fakt, że kwota wolna nie została przekroczona, nie zwalnia podatnika z obowiązku zapłacenia zaliczki na podatek (w przypadku zatrudniania pracownika) czy też składania odpowiedniej deklaracji podatkowej. Brak uiszczenia podatku w przypadku generowania dochodu powinien być bowiem uzasadniony, chociażby właśnie jego wysokością i związanym z tym zwolnieniem.

Znaczenie kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku ma znaczenie przede wszystkim dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Pozwala mu zachować nieco więcej pieniędzy podczas wystawiania faktur dla siebie lub swojego przedsiębiorstwa. Oznacza mniejsze obciążenia finansowe w przypadku uzyskiwania niskich dochodów. Jednocześnie, przy stopniowym przekraczaniu kwoty wolnej podatek jedynie stopniowo narasta, co również ma ogromne znacznie dla przedsiębiorcy, ponieważ go nagle nie obciąża. Zobowiązanie wzrasta wraz ze wzrostem możliwości finansowych podatnika. W Polsce kwota wolna od podatku jest bardzo niska i sięga zaledwie 6% średnich rocznych dochodów. Jest to niestety bardzo małe ułatwienie dla przedsiębiorców, ważne jednak, że w ogóle takie rozwiązanie istnieje.

Warto śledzić zmiany i zapadające decyzje rządowe dotyczące kwoty wolnej od podatku. To wiedza niezwykle istotna zarówno w czasie rocznych, partykularnych rozliczeń, jak i przy podsumowującym rozliczeniu rocznym.