Badanie ABR (Auditory Brainsterm Response) to inaczej rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. Pozwala ono na wykrycie uszkodzeń słuchu, zarówno tych powstałych w uchu środkowym, ślimaku, jak i nerwie słuchowym oraz pniu mózgu. Kiedy należy wykonać takie badanie, jak można się do niego przygotować i jak wygląda jego przebieg?

Wskazania do badania

Na badanie ABR pacjenta może skierować laryngolog. Zazwyczaj jest ono zalecane w sytuacjach takich jak podejrzenie niedosłuchu, symulacji głuchoty lub guza nerwu statyczno-słuchowego. Lekarze używają go także do monitorowania przebiegu niektórych operacji neurochirurgicznych. Badanie ABR jest również często wykonywane małym dzieciom i niemowlętom, jeśli istnieje podejrzenie uszkodzenia u nich słuchu.

Przygotowanie do badania

Badanie ABR powinno być poprzedzone konsultacjami ze specjalistami, a także dodatkowymi badaniami. Inaczej to jednak wygląda u dzieci, a inaczej u dorosłych pacjentów.
W przypadku dzieci i niemowląt, konieczna jest opinia pediatry, otolaryngologa, neurologa i psychologa. Natomiast dorośli pacjenci przechodzą zazwyczaj szereg badań: badanie otolaryngologiczne fizykalne, badanie narządu przedsionkowego, a także subiektywne badanie słuchu (testy nadprogowe, audiometrię słowną czy badanie progowe tonalne). Czasami należy także wykonać tomografię komputerową głowy lub badanie neurologiczne.

Przebieg badania

ABR jest zatem wykonywane zawsze po odpowiednim przygotowaniu. Lekarz musi upewnić się, czy w przypadku danego pacjenta wykonanie badania jest potrzebne. Jest ono przy tym całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Jego czas trwania oscyluje zazwyczaj w okolicy jednej godziny.
Niezwykle ważna w przebiegu tego badania jest cisza. Nic nie powinno jej zakłócać - nawet przełykanie śliny przez pacjenta czy przeżuwanie czegokolwiek. Oczy pacjenta muszą być zamknięte. Stanem wskazanym podczas badania jest sen. To szczególnie ważne w przypadku dzieci i niemowląt, dlatego podczas ustalania terminu badania, warto wziąć pod uwagę czas, w którym zwykle mały pacjent zapada w drzemkę.
Na początku badania na głowie pacjenta są umieszczane trzy elektrody. Elektroda aktywna przymocowywana jest do czoła, elektroda uziemiająca znajduje się na wyrostku sutkowatym ucha ze strony badanej, a elektroda odniesienia na wyrostku sutkowatym ucha po przeciwnej stronie. Podłączone są one do komputera, który rejestruje wyniki w formie wykresu, składającego się z siedmiu załamków. Każdy z nich pochodzi z innej części układu nerwowego i dają one różnorakie informacje lekarzowi, który interpretuje wyniki. Na wygląd wykresu nie ma natomiast wpływu to, czy badany pacjent znajduje się w stanie snu czy czuwania, dlatego właśnie dopuszczalne, a nawet wskazane jest zapadnięcie w sen naturalny. W przypadku dużego niepokoju u pacjenta dopuszczalne jest także podanie odpowiednich środków farmakologicznych, które ułatwią badanemu zaśnięcie.

Cel badania

Czy dzięki badaniu ABR możemy zatem sprawdzić, czy dorosły lub dziecko dobrze słyszy? Tak, ale rejestracja słuchowych potencjałów daje także dużo szersze możliwości diagnostyczne.
Oprócz wiedzy o progu słuchu, lekarz może także dowiedzieć się, czy przewodnictwo w układzie nerwowym pacjenta działa prawidłowo. Jest to przydatne w diagnostyce wielu chorób, między innymi stwardnienia rozsianego. Dzięki temu, że badanie można przeprowadzać już u niemowląt, daje to także możliwości szybkiej diagnostyki uszkodzeń i zaburzeń, a zatem - sprawnej interwencji w formie leczenia.

Artykuł powstał przy współpracy ze specjalistyczną poradnią narządu słuchu i mowy gaudium.com.pl