Rezonans magnetyczny (MR), to obecnie najlepsze i najdokładniejsze narzędzie diagnostyki obrazowej. Aparat umożliwia nie tylko zobaczenie struktur wewnętrznych organizmu, ale również pozwala na poznanie ich funkcji oraz składu chemicznego.

MR jest badaniem bezpiecznym - wykorzystuje zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego, co sprawia, że jego inwazyjność jest znikoma. W odróżnieniu od innych metod obrazowania w przypadku rezonansu magnetycznego nie stosuje się promieniowania rentgenowskiego, bazuje się natomiast na naturalnych właściwościach molekuł wodnych w ciele pacjenta. Zastosowanie rezonansu magnetycznego jest szczególnie szerokie, jeżeli chodzi o dziedziny wiedzy zajmujące się układem nerwowym - jest to efektem tego, że obrazowanie rezonansem umożliwia nie tylko z bardzo dużą dokładnością obejrzeć strukturę mózgu, daje również pogląd o funkcjonowaniu tego narządu. Ważne! Obrazowanie rezonansem pomaga w wykrywaniu nowotworów, groźnych urazów głowy, jak i innych nieprawidłowości.

Spora grupa guzów układu nerwowego charakteryzuje się bardzo podobną gęstością do prawidłowego mózgu - w związku z tym nie da się ich zobaczyć w tomografii komputerowej. Dlatego też w takich przypadkach stosuje się w diagnostyce rezonans magnetyczny.

Ważne! Dzięki różnym sekwencjom m.in. T1, T2, PD, FLAIR można zobaczyć guzy niewidoczne w tomografii komputerowej oraz innych technikach obrazowania. Bardzo istotne jest, że w sekwencji T1 można również zobaczyć obrzęk jak i granice guza (pozwala to na ocenę stopnia złośliwości).

Poprzez obrazowanie w różnych sekwencjach, MR pozwala w łatwy sposób odróżnić guzy nowotworowe od nacieków zapalnych, ropnych czy starych krwiaków. W celu zdiagnozowania uporczywych bólów głowy, lekarz może zalecić badanie głowy rezonansem magnetycznym. Nieustępujące i długotrwałe bóle głowy mogą być objawem wielu chorób - w celu wykluczenia ryzyka ich wystąpienia a także ustalenia procesu leczenia, wykonuje się badanie MR.

Ważne! Lekarze zalecają badanie rezonansem magnetycznym, gdy wcześniej wykonane badania (m.in. tomografem komputerowym) nie dały jednoznacznego obrazu, a tym samym uniemożliwiły postawienie diagnozy (znalezienie przyczyn danej dolegliwości).

Badanie MR jest pomocne w diagnozowaniu zmian guzowatych mózgowia, przysadki mózgowej. Dzięki rezonansowi zbadane zostają ponadto wewnątrzczaszkowe odcinki nerwów czaszkowych, tkanka mózgowa, struktury tylnej jamy czaszki (m.in. rdzenia przedłużonego). Rezonans magnetyczny pozwala na zbadanie tkanki mózgowej z uwidocznieniem istoty białej i szarej korowej, a także struktur głębokich, układu komorowego.

MR jako badanie płaszczyznowe o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, umożliwia ocenę w płaszczyźnie strzałkowej struktur linii pośrodkowej, w tym ciała modzelatowego, pnia mózgu. Pokazuje położenie migdałków móżdżku w stosunku do płaszczyzny otworu wielkiego. W płaszczyźnie czołowej badanie służy do oceny przysadki, z uwidocznieniem zmian ogniskowych w jej obrębie, a także wzajemnych relacji z tętnicami szyjnymi wewnętrznymi oraz zatokami jamistymi. Co istotne MR pokazuje również zmiany w okolicy nadsiodłowej (z oceną ewentualnego ucisku na skrzyżowanie nerwów wzrokowych).

W badaniu rezonansem magnetycznym uwidoczniony zostaje układ naczyniowy, szczególnie duże naczynia wewnątrzczaszkowe tętnicze oraz żylne. Ważne! Naczynia krwionośne widoczne są na tle tkanki mózgowej, umożliwia to ocenę ich wzajemnych relacji i wykrycie m.in. konfliktu nerwowo - naczyniowego.

Wykonanie badania rezonansem magnetycznym nie wymaga jakiś szczególnych przygotowań.  W celu dobrego nawodnienia organizmu (w przypadku badania z użyciem środka kontrastowego, zalecane jest wypicie około 1 litra płynów takich jak: słaba herbata, woda). Wskazane jest przystąpienie do badania w luźnym ubraniu, pozbawionym w szczególności metalowych elementów takich jak: guziki, sprzączka od paska, klucze, karty płatnicze, telefon komórkowy (mogą ulec rozmagnesowaniu).

W przypadku badania głowy nie powinno się robić makijażu, a także używać lakieru do włosów - kosmetyki zawierają drobinki metali, które fałszują wyniki.

Badanie trwa od 30 minut do 1 godziny a jak przebiega możesz dowiedzieć się w tym artykule: www.tourmedica.pl/blog/przebieg-badania-metoda-rezonansu-magnetycznego

Źródła: B. Pruszyński „Radiologia - diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011 rok, M. Sąsiadek „Rezonans magnetyczny w praktyce klinicznej”,  Urban & Partner, Wrocław 2007 rok, W. E. Brant, C. A. Helms „Podstawy diagnostyki radiologicznej”, www.tourmedica.pl, Medipage, Warszawa 2008 rok, CzytelniaMedyczna.pl