Czy język polski jest popularny wśród obcokrajowców? I tak i nie. Z pewnością interesujący i intrygujący jest on dla grupy cudzoziemców, którzy przybywają do Polski i chcą nauczyć się posługiwać naszą rodzimą mową przynajmniej w stopniu minimalnym. A przecież rzecz wcale nie jest taka prosta.

Dla kogo kursy?

Naukę języka polskiego przede wszystkim podejmują osoby, które wykazują taką potrzebę. Determinacja jest więc najlepszym sposobem zmotywowania studenta/kursanta do rozpoczęcia nauki języka polskiego. Drugi typ to pasjonaci i fascynaci rodzimej kultury, którzy z pasją oraz zaangażowaniem decydują się podjąć niełatwego zadania, jakim jest poznanie polskiego w mowie i piśmie.

Skąd obcokrajowcy w Polsce?

Obecność cudzoziemców w Polsce nikogo już nie dziwi. Część przybywa tu w celach stricte turystycznych, inni w celach zarobkowych w poszukiwaniu lepszej pracy, czy też delegowani z oddziałów swoich firm, jeszcze inni w ramach wymian studenckich, czy też studiów, stypendiów, także sportowych, etc. Przyczyn jest naprawdę całe mnóstwo, dlatego też szkoły językowe przeżywają coraz większy boom, zalewani wprost chętnymi do nauki polskiego cudzoziemcami.

Trudności i wyzwania

Język polski dla obcokrajowców (tutaj więcej na ten temat) jest prawdziwym wyzwaniem. Ten niełatwy w rozumieniu, wymowie i piśmie język wielu adeptów wiedzy tajemnej często zniechęca już po kilku lekcjach. Zawiłe terminy, konstrukcje gramatyczne, skomplikowane zasady wymowy i pisowni odstraszać mogą niejednego śmiałka. Jednak na najbardziej wytrwałych czeka nagroda w postaci poznania języka w stopniu co najmniej pozwalającym na swobodną komunikację.

Polski - obowiązkowy

Nasz rodzimy język w większości przypadków nauczany jest wyłącznie zainteresowanych. Bywają jednak sytuacje, w których nauka jest obowiązkowa. Tak jest np. w przypadku niektórych klubów sportowych, czy też studentów, osób przybywających do pracy, itp. Większość z nich podejmuje wyzwanie z dużą dawką entuzjazmu oraz ze sporym zaangażowaniem i świadomością wartości, jaką jest poznanie obcego języka.

Szczególnie uwidacznia się to w przypadku osób, które traktują naukę i język jako narzędzie pracy, które pomoże im osiągnąć kolejny cel w drodze do konkretnie ustalonego celu.

Te oraz wiele jeszcze innych powodów wpływa na zwiększenie się popytu na tego typu usługi, tym samym szkoły językowe coraz częściej i chętniej organizują kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Coraz bardziej widoczne zainteresowanie obcokrajowców nauką polskiego sprawia, że kursy tego typu organizuje się już nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach, a także na kursach internetowych.

Moda na język polski

Choć może wydać się to dziwne niektórym, na język polski w Europie zapanowała swoista moda. Dużą rolę odgrywa tu otwarcie się granic oraz duża emigracja Polaków. Kraje, w których pojawili się Polacy w celach zarobkowych, wykazują olbrzymie zainteresowanie nauką języka polskiego a także potrzebę zwiedzenia Polski oraz poznania naszej kultury. Z tego też powodu bardzo często turyści z zagranicy przyjeżdżają tu na specjalnie organizowane dla nich kursy językowe, by np. w czasie wakacji poznać modny język, używany w dużym stopniu przez dużą grupę osób, które napłynęły do ich kraju w celach zarobkowych. Ta swoista ciekawość połączona ze szczególnego rodzaju modą sprawia, że wiele osób na tyle polubi język polski oraz polską kulturę, iż decyduje się na dłuższy pobyt w naszym kraju oraz dogłębniejsze poznanie naszego języka. Jak widać więc, zapotrzebowanie na naukę języka polskiego wzrasta i patrząc na nowy trend, wzrastać będzie nadal przynajmniej przez najbliższe lata.

Konsultacja: Lingua Stricte Poznań