Przemysłowa oczyszczalnia ścieków pełni niezwykle istotną rolę. Przede wszystkim służy do oczyszczania ścieków. które nie są ściekami komunalnymi. Warto poznać jej sposób działania, a także dowiedzieć się jakie są zalety jej wykorzystania.

Przemysłowa oczyszczalnia ścieków - co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu?

Zacznijmy od tego, że przemysłowa oczyszczalnia ścieków jest przeznaczona dla firm z różnych branż. Warto pamiętać, że na taką oczyszczalnię powinny zdecydować się wszystkie przedsiębiorstwa, którym zależy na ekologii, ale i oszczędności. Ścieki przemysłowe mogą stanowić duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, natomiast dzięki przemysłowemu oczyszczaniu ścieków można je ponownie wykorzystać, co generuje duże oszczędności. Pomyślcie tylko, że ustabilizowane osady ściekowe mogą być wykorzystane jako pełnowartościowy nawóz. Z oczyszczonych ścieków może zostać wyprodukowany biogaz. Jest on bogaty w metan. Proces jego produkcji odbywa się podczas fermentacji beztlenowej. Na uwagę zasługuje choćby przemysłowa oczyszczalnia ścieków Bioclere.  W tym przypadku oczyszczanie odbywa się na złożu zraszanym. Trzeba wiedzieć, że system pomp rozprowadza ścieki na górnej warstwie wypełnienia. Dzięki temu ciecz spływa grawitacyjnie w dół. Dochodzi też do jej natlenienia w sposób naturalny, gdyż ma kontakt z powietrzem. Kształtki umieszczone są w kolumnie nad poziomem przepływających ścieków. Zwróćcie jeszcze uwagę na to, w jakie urządzenia wyposażone są oczyszczalnie ścieków dla firm. Tutaj bardzo dobrze sprawdzają się flotacyjne łapacze tłuszczu, a także stacje dozowania. Na uwagę zasługują także systemy odwadniania osadów. Wykorzystywane urządzenia powinny być wykonane z najwyższej jakości materiałów, które są odporne na działanie różnego rodzaju substancji, ale też na korodowanie. 

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków - jak działają? 

Jak zapewne zauważyliście jest naprawdę wiele zalet wykorzystania przemysłowych oczyszczalni ścieków. Wśród nich możemy wyróżnić ekologię oraz oszczędność. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że oczyszczalnie ścieków dla firm mogą wykorzystać dwie technologie. Całość może odbywać się w zbiorniku z osadnikiem wstępnym. Zachodzi w nim oczyszczanie mechaniczne, ale dochodzi też do fermentacji beztlenowej. W następnym etapie szkodliwe substancje zawarte w ściekach są rozkładane. Do tego celu wykorzystuje się procesy tlenowe. W ostatnim etapie oczyszczania następuje klarowanie. Odbywa się to w specjalnej komorze. Alternatywą dla takiego rozwiązania jest technologia złoża obrotowego. Ma ona szczególne zastosowanie, gdy dochodzi do dużych przerobów, które przekraczają 7 m3. W przypadku tej technologii na początek dochodzi do oczyszczania mechanicznego. Dopiero potem następuje biologiczne oczyszczanie ścieków. Odbywa się to w pierwszej strefie tlenowej. Natomiast w drugiej strefie tlenowej zachodzą kolejne procesy biologiczne. Ostateczne doczyszczanie następuje w osadniku wtórnym. 

Przemysłowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - efektywne i niezawodne 

Na uwagę zasługują również przemysłowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków. Przede wszystkim maja one zastosowanie w miejscach, gdzie występuje duże natężenie ruchu. Można je wykorzystać także tam, gdzie występuje nierównomierny napływ ścieków bądź występują szkodliwe tłuszcze i osady. W procesie biologicznym dochodzi do oczyszczania ścieków za pomocą mikroorganizmów. Całość może odbywać się w warunkach tlenowych, beztlenowych, a także mieszanych. W trakcie procesu tlenowego kluczową rolę odgrywają aeroby. Przetwarzają one zanieczyszczenia w biomasę, dwutlenek węgla, a także wodę. Natomiast w procesie beztlenowym ważne są anaeroby.       

Artykuł sponsorowany