Zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które tak powszechnie nazywamy koncesją, to nie tylko uprawnienia, ale również szereg zobowiązań, których musisz restrykcyjnie przestrzegać. Wszelkiego rodzaju złamanie obowiązujących przepisów może bowiem zakończyć się dla Ciebie cofnięciem zezwolenia lub też jego wygaśnięciem.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które tak powszechnie nazywamy koncesją, to nie tylko uprawnienia, ale również szereg zobowiązań, których musisz restrykcyjnie przestrzegać. Wszelkiego rodzaju złamanie obowiązujących przepisów może bowiem zakończyć się dla Ciebie cofnięciem zezwolenia lub też jego wygaśnięciem.

Za co może zostać cofnięte?

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Jednym z nich jest nieprzestrzeganie ustawowych zasad w zakresie sprzedaży, czyli na przykład sprzedawanie alkoholu osobom nieletnim czy nietrzeźwym a także sprzedawanie pod tak zwany zastaw. Kolejnym czynnikiem warunkującym jest brak reakcji na sytuacje i zajścia dziejące się pod Twoim lokalem, które naruszają porządek publiczny. Poza tym koncesję możesz stracić wraz z utratą tytułu prawnego do lokalu, kupując alkohol z nielegalnego źródła czy podając fałszywe zeznania w oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Kiedy może wygasnąć?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i koncesja na alkohol została przyznana Ci na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jesteś zobowiązany w terminie dokonywać opłat ratalnych, które wyznaczył Ci urząd gminy, przyznający koncesję. Każde spóźnienie się z opłatą automatycznie powoduje wygaśnięcie koncesji. Podobnie dzieje się w przypadku upływu terminu ważności zezwolenia, zmianie rodzaju działalności punktu sprzedaży, nie złożeniu w terminie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku czy przy zmianie składu osobowego spółki cywilnej.

Co robić, gdy zezwolenie zostaje cofnięte?

Każde cofnięcie zezwolenia wiąże się z wydaniem decyzji. Ty możesz do niej się dostosować lub zaskarżyć ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  Musisz jednak pamiętać, że masz na to 14 dni od doręczenia Ci decyzji. Jeśli więc nawet zobaczysz na niej datę, która przekracza termin dwóch tygodni, nie przejmuj się tym. Liczy się data dostarczenia! Od tej chwili liczy się czas, w którym możesz decyzję zaskarżyć. A gdzie składa się skargę? W tej samej gminie, która wydała decyzję.

Co zrobić, gdy koncesja wygasła?

Jeśli koncesja wygasła na skutek nie złożenia wspomnianego oświadczenia lub na skutek spóźnienia się z uiszczeniem opłaty, nie ma możliwości odwołania się od tej decyzji. Przywrócenie terminu na wniesienie opłaty w tym przypadku nie funkcjonuje. Jedyne, co pozostaje, to odczekać ustawowo narzucone 6 miesięcy i złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Utrata koncesji nigdy nie jest niczym przyjemnym. A gdy uda Ci się odzyskać koncesję i znów będziesz mógł sprzedawać alkohol, zadbaj o dobrego dostawcę! Dostawcę, który zapewni Ci szeroki wybór, konkurencyjne ceny, a także transport. Jeśli szukasz takiego dostawcy, zajrzyj na  http://alkohole.eurocash.pl. Znajdziesz tam nie tylko alkohole z całego świata, ale też obsługę klienta na najwyższym poziomie. Każde zlecenie zrealizujesz w ekspresowym tempie i tym samym pozytywnie zaskoczysz swoich klientów.