Nie każdy kupujący nowe mieszkanie od dewelopera zdaje sobie sprawę z tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami deweloper ma obowiązek w ciągu pięciu lat od momentu nabycia nieruchomości usuwać wszelkiego rodzaju niedoróbki, także te znajdujące się w częściach wspólnych.

Ochrona kupującego mieszkanie od dewelopera wynika przede wszystkim z Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która często nazywana jest też Ustawą Deweloperską, a także z działu drugiego Kodeksu cywilnego, który poświęcony jest również tematyce rękojmi za wady.

Protokół odbioru mieszkania

Z Ustawy Deweloperskiej wynika, że kupujący nową nieruchomość mają możliwość osobistego odbioru mieszkania przed sfinalizowaniem transakcji u notariusza. Podczas odbioru przygotowywany jest protokół, w którym mogą znaleźć się wskazane przez klienta wady mieszkania. W terminie do 14 dni od doręczenia protokołu deweloper ustosunkowuje się do dokumentu, a jeżeli uzna zasadność wskazań klienta, wówczas powinien usunąć usterki w terminie do 30 dni od podpisania protokołu. Jeżeli deweloper nie usunie wad, wówczas można dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Wady ujawnione po odbiorze mieszkania

W sytuacji, gdy wady ujawnią się dopiero po odbiorze nieruchomości, właściciel może skorzystać z rękojmi, którą gwarantuje mu Kodeks Cywilny. Dla nieruchomości kupionych do 25 grudnia 2014 wynosi ona 3 lata, natomiast po tym okresie – 5 lat. Rękojmia dotyczy nie tylko usterek drobnych, ale także tych, które mogą ujawnić się dopiero po czasie, przykładowo wad konstrukcyjnych budynku, które mogą powodować brak prawidłowego ocieplenia, wentylacji, co przekładać może się na nadmierne zawilgocenie. W takich właśnie sytuacjach właściciel czy wspólnie właściciele nieruchomości mogą skorzystać z rękojmi. Gdy jednak deweloper nie usunie usterek, pozostaje również droga sądowa.

Zatem kupując mieszkania od dewelopera w Warszawie czy w innym mieście, pamiętaj o tym, że masz możliwość skorzystania z rękojmi, a wówczas deweloper ma obowiązek usunąć wady.