Akurat w wypadku pożyczek i kredytów nie odpowiemy jednoznacznie na to co lesze. Po prostu wiele zależy od sytuacji i od potrzeb.Najpierw może zasadnicza różnica pomiędzy kredytem i pożyczką - to drugie nie koniecznie musi być pieniężne, bowiem pożyczką może być rzecz. Kredyt dotyczy wyłącznie środków finansowych.  Może być też kredyt obrotowy, finansujący bieżące potrzeby firmy i zapewniający jej płynność finansową (takie kredyty raczej nie są przydzielane na długie okresy kredytowania - na ogół maksymalnie do trzech lat).

Umowa pożyczkowa podlega przepisom kodeksu cywilnego i przepisom ustawy o przepisie konsumenckim, zaś umowa kredytowa podlega przepisom Prawo bankowe i przepisom ustawy o przepisie konsumenckim. Podstawą prawną działania firm pożyczkowych jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Kredyt (zwłaszcza inwestycyjny) jest szczegółowo potem rozliczany przez kredytodawcę (bank) i wydawany na ogół jest ba konkretny cel. Każda kwota kredytu powinna być potwierdzona na piśmie, natomiast pożyczka o kwocie niższej niż 500 zł niekoniecznie.

Pożyczki bywają nieformalne, bywają też lichwiarskie na duży procent. Tu często stosowanym dokumentem jest ręczne pokwitowanie.

Mogą być pożyczki bankowe (udzielane przez banki) i pozabankowe (udzielane głównie przez firmy zajmujące się wyłącznie udzielaniem pożyczek).

Wśród pożyczek pozabankowych popularną ofertą w ostatnich latach stały się tak zwane chwilówki, czyli pożyczki udzielane krótkoterminowo, bez szczegółowego sprawdzania predyspozycji pożyczkobiorcy, najczęściej poświadczeniem może być tylko dowód osobisty.

Mogą być też pożyczki:

- Pod weksel (wymagające większej weryfikacji klienta, choćby wyciągu z konta bankowego lub weryfikacji PI).

- Pod zastaw (dotyczą przede wszystkim lombardów, gdzie pożyczkę uzyskuje się zastawiając jakąś wartościową rzecz, np. biżuterię).

- Pożyczki hipoteczne, gdzie zabezpieczeniem jest nieruchomość (taką pożyczką można przeznaczyć na dowolny cel).

- Wspomniane pożyczki prywatne (zasady różne, ustalone przez pożyczkodawcę, albo pomiędzy stronami).

Co łączy obie formy, czyli kredyty i pożyczki? W przypadku firm funkcjonujących oficjalnie przede wszystkim możliwość sprawdzenia wydolności finansowej zarówno kredyto-, jak i pożyczkobiorcy. Pożyczkę wydaje się na ogół na dowolny cel, kredyt najczęściej na cel konkretny. Pożyczek mogą udzielać również banki, a nawet instytucje z innych branż, choćby telekomunikacyjne. Firmy pożyczkowe nie udzielają kredytów zastrzeżonych dla banków i kas spółdzielczych.