Pojęcie zrównoważonego rozwoju pierwotnie odnosiło się do leśnictwa. Była to idea w imię której wycinało się tyle drzew, ile mogło w tym miejscu urosnąć. Las miał tym samym samoistnie odbudowywać się. Z czasem określenie to ewoluowało do całej działalności człowieka.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na założeniu, że można wykorzystywać tylko tyle zasobów, ile niezbędne jest to zachowania pożądanego z punktu widzenia rozwoju planety, stanu równowagi. W głównej mierze dotyczy to wykorzystywania zasobów naturalnych w taki sposób, by nie „grabić”, degradować środowiska i by nie stwarzać realnego zagrożenia deficytu dla kolejnych pokoleń.

Jak badać zrównoważony rozwój?

Dzisiejsza nauka umożliwia nam zbadania tak zwanej pojemności środowiskowej. Co to oznacza w praktyce? Otóż wiemy ile my - ludzkość - mamy wodny pitnej, lasów, surowców mineralnych, paliw kopalnych, żyznej gleby itp. Wiedza ta jest policzalna. Służy i umożliwia zebranie danych o zasobach – ich ilości. Dane zaś dają wiedzę o poziomie, poniżej którego stan równowagi surowcowo-zasobowej jest zachwiany. Zatem, możemy i powinniśmy korzystać z myśli naukowej i wiedzy w celu dobrego zarządzania tym rozwojem. Z drugiej strony, zrównoważony rozwój to także wzrost gospodarczo-społeczny, który świadomie szanuje środowisko naturalne, nieodwracalność pewnych procesów i nieodnawialność niektórych ziemskich zasobów. Trzeba bowiem uświadomić sobie, że w ramach jednej planety występują zależności dużo szersze, niż może nam się wydawać. Przykładem może być nieetyczna firma, które pozbywa się elektrośmieci w niewłaściwy sposób, przyczyniając się do degradacji środowiska, na przykład poza granicami kraju w którym prowadzi swoją działalność gospodarczą.

Zrównoważony rozwój firm

Globalizacja zależnościami przeniosła pójcie zrównoważonego rozwoju do innych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Tu swój początek znajduje tzw. społeczna odpowiedzialność biznesu. A więc koncepcja odpowiedzialna także za sfery społeczne, ludzkie, kulturowe czy rynkowe. Przecież firma to jeden pulsujący organizm, żyjący w określonych warunkach i na nie oddziaływujący. Działalność konkretnego przedsiębiorstwa przekłada się bowiem na klientów, pracowników, ich rodziny, a także rodziny wszystkich podwykonawców - dostawców, producentów itp. Biznes społecznie odpowiedzialny bierze pod uwagę te czynniki. Świadome zarządzanie odpowiedzialnością to rozumienie konsekwencji wynikających np. złego stanu zdrowia pracowników, podatności na choroby zawodowe czy w końcu nieodpowiedzialnej produkcji produktów czy usług. Co jakiś czas media donoszą o łamaniach praw pracowniczych, pracy po kilkanaście godzin dziennie, za głodowe stawki, w fatalnych warunkach, bez stabilnego zatrudnienia. Takie obraz sytuacji stanowi o jaskrawych łamaniach podstawowych norm i wartości, którymi powinien kierować się odpowiedzialny biznes. A my? Czy stając w pozycji konsumenta, kupującego ten czy inny produkt myślimy o tym? Co wiemy o odpowiedzialnej konsumpcji i czy jest nie jest nam oby obojętna?

Certyfikaty - pomoc w wyborze produktów

Aby klient mógł świadomie wybierać firmy, które swój biznes prowadzą odpowiedzialnie, powstało szereg ruchów, koalicji, a także certyfikatów umieszczanych na produktach. I tak energooszczędne sprzęty RTV i AGD mogą otrzyma znak Energy Star, certyfikat Ecolabel informuje o tym, że dana rzecz była wyprodukowana w sposób przyjazny dla środowiska, znak Fair Trade (także pojawiający się jako "Sprawiedliwy Handel"), że poszanowano prawa pracowników, znak MSC zarezerwowany jest zrównoważonego rybołówstwa. Dzięki temu nie tylko firmy biorą udział w rozwoju przyszłości planety, ale także sami klienci dokonują każdorazowo przy zakupach świadomego i społecznie odpowiedzialnego wyboru. Coraz częściej te wybory dokonywane są rozważnie i w oparciu o merytoryczne przesłanki. Stąd tak widoczny staje się rozwój trendów ekologicznych i odpowiedzialnych społecznie.

Artykuł poleca WhiteLeaf.pl