Na przestrzeni ostatnich kilku lat, zainteresowanie pożyczkami pozabankowymi w Polsce bardzo wzrosło. Zgodnie z danymi za rok 2014, osoby fizyczne, wyłącznie w firmach pożyczkowych, pożyczyły ponad 2 mld złotych. Pokazuje to, jak olbrzymią popularnością wśród społeczeństwa cieszy się obecnie właśnie ta forma pożyczki.

Specyfika klientów firm pożyczkowych

Jak podają statystyki, 41% konsumentów korzystających z pożyczek pozabankowych to osoby, które w wyniku zaistnienia nagłych wydatków, pilnie potrzebują pożyczyć dodatkową sumę pieniędzy, którą w przyszłym miesiącu oddadzą. 32% z nich to z kolei klienci, którzy spontanicznie pożyczają dodatkowe sumy pieniędzy na cele dodatkowej konsumpcji, czyli zaspokojenie swoich zachcianek. Zazwyczaj są to osoby, których sytuacja materialna jest dobra i które prowadzą intensywny tryb życia. Pozostałe 27% to natomiast osoby, które po pożyczki sięgają rzadko, tylko w przypadku pojawienia się niezaplanowanych wydatków.

Z kolei zgodnie z wynikami badań empirycznych, klientami korzystającymi z oferty firm pożyczkowych, wcale nie są osoby bezrobotne lub na zasiłkach. W rzeczywistości, krótkoterminowe pożyczki pozabankowe są zaciągane przede wszystkim przez osoby wykluczone z oferty sektora bankowego, co wynika z rodzaju wykonywanej pracy. Klientami firm pożyczkowych są więc głównie pracownicy sezonowi, osoby uprawiające wolne zawody i pracownicy zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych.

Do celów, na jakie najczęściej są zaciągane pożyczki pozabankowe, zalicza się nieprzewidziane wydatki, jedzenie i inne potrzeby konsumpcyjne, naprawę samochodu oraz pilne prace remontowe. Jednak należy podkreślić, iż wachlarz tych celów jest bardzo szeroki i zróżnicowany.

Pożyczka chwilówka zamiast karty kredytowej

Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) pokazują również, iż w 2014 roku większość krótkoterminowych pożyczek nie przekraczała kwoty 1000 zł. Równocześnie, należy mieć na uwadze, iż ten rodzaj finansowania jest udzielany na okres nie dłuższy niż 30 dni. Dlatego też, osoby, które potrzebują dodatkowych środków pieniężnych preferują zaciągnięcie szybkiej i krótkoterminowej pożyczki niż korzystanie z karty kredytowej, której posiadanie wiąże się z podpisaniem umowy oraz różnego rodzaju oświadczeń, a także wymaga jej systematycznej spłaty.

Na rynku można zaobserwować więc tendencję rosnącego popytu na pożyczki z sektora pozabankowego. Firmy pożyczkowe poszukują natomiast kolejnych źródeł finansowania, inwestując w dalszą ekspansję na rynku i rozwój. Mając na uwadze zwiększające się zainteresowanie społeczeństwa tą formą pożyczek, takie podejście jest współcześnie koniecznością.

Przy współpracy: https://www.mini-credit.pl