Nie jest tajemnicą, że liczba godzin pracy kierowcy w dużej mierze wpływa na komfort jego pracy. Jak się okazuje, nie jest to jednak najważniejsze, znacznie istotniejsze jest bezpieczeństwo samego pracownika oraz innych uczestników ruchu drogowego. Właśnie dlatego kwestia ta jest określana przez przepisy prawne. W przypadku, gdy pracodawca lub zatrudniony się do nich nie zastosuje, mogą zostać na nich nałożone naprawdę poważne kary. Sprawdź sam, co warto wiedzieć na ten temat!

Jak wygląda maksymalny czas pracy kierowcy tira wedle prawa?

To, jak wiele godzin kierowca tira może spędzić za kółkiem, regulowane jest przez ustawę o czasie pracy kierowców z 2004 r. a także wspólne dla całej Unii Europejskiej rozporządzenie 561/2006/WE. Wedle przepisów zatrudniony w firmie transportowej zobowiązany jest nie tylko rejestrować prędkość samochodu oraz zużycie paliwa, a także swoją aktywność za kółkiem. W przypadku, gdy będzie starał się on fałszować dane tachografu lub przekroczy czas pracy nawet o kilka minut, może otrzymać mandat karny w wysokości do nawet kilku tysięcy złotych. Odpowiedzialnością odnośnie do czasu pracy nie jest obarczony sam kierowca, a jego pracodawca. To w jego rękach leży konieczność zorganizowania zadań pracownika w taki sposób, aby działać zgodnie z prawem.

Dzienny czas pracy kierowcy - niezbędne informacje!

Dzienny czas pracy kierowcy powinien wynosić nie więcej niż 9 godzin. Możliwe jest jego wydłużenie, wyłącznie w ciągu dnia, do godzin 10. Warto jednak zaznaczyć, że owo wydłużenie może mieć miejsce wyłącznie dwa razy w tygodniu. Właśnie dlatego należy wspomnieć, jak określany jest tydzień, w przepisach odnośnie do transportu. Zaczyna się on o godzinie 00:00 w poniedziałek oraz kończy o 24:00 w niedzielę. W związku z tym, jeśli konkretne przedsiębiorstwo wydłużyło czas określonego pracownika w środę oraz piątek, to następny raz może taki ruch wykonać dopiero w poniedziałek. Bardzo istotne jest to, że wydłużenie pracy nawet o 10 minut może okazać się wielkim problemem. 

Co warto wiedzieć na temat tygodniowego czasu pracy kierowcy?

Sam czas pracy dobowej to nie wszystko. W ustawie zawarta jest także informacja odnośnie do tygodniowego okresu pracy kierowcy. W takim okresie dopuszczalny czas prowadzenia auta to 56 godzin. Należy jednak zaznaczyć, że mimo tego, że czas ten jest zagwarantowany prawnie, to nie we wszystkich wypadkach możliwe będzie jego pełne wykorzystanie. Dlaczego? W późniejszym zapisie ustawy widnieje jasna informacja, która mówi, że kierowca tira nie może przepracować w czasie dwóch tygodni więcej niż 90 godzin. W związku z tym, jeśli jeden z pracowników przepracuje w danym tygodniu maksymalne 56 godzin, to w kolejnym będzie mógł prowadzić pojazd wyłącznie przez godzin 36.

Obowiązkowy odpoczynek kierowcy - jak to wygląda?

Czas pracy kierowcy jest już klarowny, aczkolwiek równie istotną kwestią, jest na ten temat obowiązkowy odpoczynek. Dobowy okres przerwy dla osoby, która prowadzi tira, nie powinna być mniejsza niż 11 godzin. To tak zwany odpoczynek regularny, z którego kierowca może korzystać tak, jak mu się to podoba. Warto wspomnieć także o odpoczynku skróconym. Ma on 9 godzin, ale wykorzystać można go wyłącznie 3 razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. 

Nie jest tajemnicą, że czas pracy kierowcy to coś, co poddane jest wielu różnego rodzaju restrykcjom. Sam charakter zawodu jest naprawdę trudny, a odpowiedzialność jego wykonywania niemała. Właśnie dlatego konieczne jest stosowanie określonych wytycznych, dzięki którym przewoźnik może zachować pełnie komfortu oraz sprawności psychofizycznej, która konieczna jest do bycia świadomym na drodze. 

Artykuł powstał przy współpracy z giełdą do transportu samochodów https://prilo.com